Stor politisk vilja att vidareutveckla rut och rot

About Time Rutseminarium 2017-03-22_rut 10 ar och GG

 

Tack till alla er som deltog i vårt rutseminarium den 22/3, 2017. Kul att se sådant stort engagemang både från er företagare och våra politiker. Vi kunde i seminariet visa med statistik att rut-branschen skapar tusentals nya vita jobb och att efterfrågan fortsätter öka, främst professionell hemstädning. Läs mer på Rutbarometern.

Begreppet “enkla jobb” diskuterades och flera politiker ville lyfta statusen och istället prata om viktiga jobb som löser livspusslet. Hellre prata om jobb med kortare utbildning (eller kanske snabblärda jobb?) som är bra instegsjobb för t.ex. nyanlända. Vi kunde också visa att rutavdraget är kostnadseffektivt (som vår finansminister kallar det) eftersom det omvandlat svarta jobb till vita och framförallt skapat helt nya jobb som konsumenter är beredda att betala för. Almega, flera politiker och även Marcus Håkansson, Skura, menade att detta är en av de stora poängerna – att det finns en bakomliggande efterfrågan som konsumenter är beredda att betala för (efter sänkning av skattekilar) istället för att politiker bestämmer vilka marknadspolitiska åtgärder som ska utföras och ofta utan  konsumenter som betalar.

Vi visade också att rut ger mer pengar tillbaka än vad det kostar, främst eftersom cirka 75% av de nyanställda kommer från arbetslöshet. Läs mer om exempel, beräkningsmodell och underlag från företag.

Det framkom också att de förändringar som införts det senaste året hanterar tjänster inom rut-avdraget på olika sätt. Vissa tjänster förutsätter specialister medan den nya lagen bara tillåter “enklare hemstädning” och går så långt att förbjuda “specialistutbildning eller avancerad utrustning” (skatteverkets tolkning). Det var i detta sammanhang de närvarande rut-företagen protesterade som mest och det var uppenbart för politikerna att detta måste förändras. Vi vill ju alla ha en professionell bransch med välutbildad personal.

Rutseminarium_ 2017_About Time_21 hur vill ni ta rut vidareDet finns en tydlig vilja bland de flesta partierna att fortsätta utveckla rut och rot och även höja maxtaket för rutavdraget till 50tkr eller till och med 75 tkr. Flera av partierna vill även tillföra fler tjänster och kanske gå så långt att införa valfria tjänster inom ett visst ramverk.  Läs mer om partiernas förslag

Almega presenterade sitt förslag med hemavdrag som väckte intresse bland företagen även om inte alla detaljer är klara, t.ex.hur tjänster som ger flest jobb ska prioriteras. About Time lyfte fram sitt förslag till rutavdrag per timme för att automatiskt styra köparna mot mer prisvärda tjänster som genererar mest jobb.

About Time rutseminarium_2017-03-22_WS_ruts ramverkSom avslutning fick politikerna fundera över vilka parametrar som är viktigast för ett framtida rutavdrag. De verkade överens om att skapande av jobb är viktigast men även att avlastning i hemmen, migration, jämställdhet och miljö bör spela in.

Alla politiker lovade att ställa upp på runda-bord-samtal med oss sakkunniga, så det lovar gott inför framtiden.

Läs mer om seminariet,  senaste statistiken, och partiernas förslag:

* Presentation, foton och utvärdering >

* Senaste statistiken på rutbarometern >

* Partiernas Rut och Rot förslag >

* About Time förslag: rutavdrag per timme >

 

Stor politisk vilja att vidareutveckla rut och rot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen