CSRD – klimatets och hållbarhetens GDPR

CSRD – klimatets och hållbarhetens GDPR

Kanske vet du redan nu vad CSRD står för. Om inte, så är det dags att börja bekanta sig med detta nya direktiv från EU som kommer att förändra spelplanen rejält. På samma sätt som GDPR i botten värnar om den personliga integriteten så är CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ett EU-direktiv som värnar om klimatet och ett hållbart företagande. 

CSRD innebär att företag inom EU ska rapportera mer detaljerat om hur de hanterar hållbarhetsfrågor. Från år 2024 berör detta börsnoterade bolag som har fler än 500 anställda och därefter vidgas målgruppen. Observera att detta ändå kan beröra ert företag redan nu eftersom ni kan ha de större företagen som kunder, samarbeten eller konkurrenter.

Så rådet är att börja göra hemläxan. CSRD gäller inom 80 olika områden med flera 1000 krav (alla är inte obligatoriska) men alla dessa behöver ni inte lära er. Använd sunt förnuft, gör en analys av er bransch och ditt eget företag. Vilka hållbara alternativ finns det? Vilka av era konkurrenter ligger i täten och vad gör de? Vad efterfrågar era kunder? Hur ser det ut om några år?

Se inte CSRD som ett hot utan en möjlighet. EUs marknad premierar de som ställer om till ett hållbart företagande och kommer straffa de som är sent ute. Se till att bli en vinnare.

Behöver ni hjälp, hör gärna av er till oss. Läs mer om hållbarhet på https://abouttime.se/hallbarhet-som-konkurrensfordel/ där vi även tar upp andra begrepp inom området som Agenda 2030 (globala mål), Fit for 55 (EUs mål för 55% reduktion av CO2 2030), EUs taxonomi (delar in verksamheter som hållbara eller inte) med mera.

CSRD – klimatets och hållbarhetens GDPR
Rulla till toppen