Viktigaste i IT-projekt är att våga utmana kundens lösning med “varför”

“Varför?” är den första och viktigaste frågan som jag ställer till en ny kund som vill utveckla en ny funktion.

Det är vanligt att kunden redan har en idé om vad denne vill ha för funktion och i ett möte förklarar för oss hur funktionen ska fungera. Det är givetvis bra att kunden har en tanke om detta, men många IT-utvecklare gör misstaget att gå in på detaljer i lösningen som kunden vill ha istället för att först lära sig mer om kundens riktiga problem som ofta har sitt ursprung tidigare i processen.

Till exempel är ett ganska vanligt problem i tjänstebranschen att fakturering av kunder går i en process och beräkning av löner baserat på tidrapportering går i en annan process. Tjänsteföretagen lägger sedan mycket resurser, rutiner och IT-verktyg på att i efterhand upptäcka felaktigheter i dessa två processer genom att jämföra utfallen. Och då kan ett uppdrag till oss innebära att utveckla en funktion som jämför fakturerade timmar med lönetimmar.

– Varför? frågar vi.

– Därför att vi får skillnader mellan våra två processer lön och fakturering, svarar kunden.

– Varför har ni två processer? Tänk om vi istället hjälper er med att skapa en digital process där ni först skapar ett uppdrag, sedan tidrapporterar medarbetaren och först därefter skapas en faktura och löneunderlag. Då slipper ni de problem som idag uppkommer.

Detta är ett av många exempel där det lönar sig att stå vid whiteboarden och först skapa en gemensam bild av kundens process och komma underfund med de verkliga problemen.

Det absolut bästa sättet att hålla nere kostnader och få en nöjd kund i ett utvecklingsprojekt är att först förstå de verkliga problemen och tillsammans med kunden vända dessa till möjligheter att få en mycket effektivare process.

Det finns  IT-företag som hoppar över detta steg av analys och riktar in sig på att utveckla saker som kunden (tror att denne) vill ha, och det kan nog ge en hel del intäkter eftersom det blir ett evigt lappande. Men denne kund kommer i längden inte bli konkurrenskraftig på marknaden och det blir därför långsiktigt en “loose-loose-situation” istället för win-win.

Sen ska sägas att det ofta inte är en lätt process att gå till botten med problem, och en utmaning är att kunden ibland inte är redo att tänka om. Men då är det för oss självklart att inte ta oss an uppdraget. Vi måste själva tro på det vi gör, och då är det helt enkelt en dålig matchning som vi tackar nej till.

Om du vill veta mer om hur vår utvecklingsprocess går till läs mer här »

Viktigaste i IT-projekt är att våga utmana kundens lösning med “varför”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen