17-03 Partiernas Rut & Rot förslag inför valet 2018

Efter att Regeringen genomfört stora förändringar i rut och rot det senaste året, (se ruts historia) med försämringar i avdragen samtidigt som det införts nya tjänster (i den s.k. migrationsöverenskommelsen med oppositionen) så är de flesta partier överens om att återställa maxbeloppet för rutavdraget. Miljöpartiet har inget färdigt förslag men vill analysera situationen och öppnar för en ökning. Centern och Moderaterna vill höja maxbeloppet ytterligare till 75 tkr.

Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna vill återinföra de borttagna Rut-tjänsterna, matlagning och läxläsning. Moderaterna och även Centern arbetar på förslag att ytterligare bredda tjänsteinnehållet.

Centern och även Sverigedemokraterna vill återinföra avdragsrätten för Rot till 50%.

Socialdemokraterna har enligt egen utsago ingen ambition att utöka varken rut eller rot, och Vänsterpartiet fortsätter att vilja avskaffa framförallt rutavdraget.

partiernas forslag om rut &och rot -2017

Källa:Intervjuer utförda av About Time av respektive partis talesperson för Rut & Rot.

Citat från ansvariga riksdagsledamöter:

Annika Qarlsson, Centern, Arbetsmarknadsutskottet
“Rut och Rot är som tre i ett – skapar jobb, underlättar vardagslivet och höjer skattemoralen – vad mer kan man begära av en politisk reform!”

Penilla Gunther, Kristdemokraterna, Näringsutskottet
“Rut och Rot kan ge ännu fler jobb och företag, med tydligare och långsiktiga regelverk.”

Said Abdu, Liberalerna, Näringsutskottet
“Rut och Rot har skapat många nya vita jobb och framförallt rut är ett vanligt första jobb för många nyanlända och arbetssökande med kort utbildning. RUT-avdraget har ökat företagandet bland kvinnor och utlandsfödda och det har givit många människor, särskilt barnfamiljer och pensionärer, hjälp i vardagen och ökad makt över sin egen tid. ”

Rasmus, Ling, Skatteutskottet, Miljöpartiet
”Vi är generellt positiva till rut- och rotavdraget. Vi vill fortsätta stimulera tjänstesektorn och tycker det är viktigt att det finns enkla jobb. Vi följer utvecklingen och kan tänka oss ett högre tak på rutavdraget.”

Helena Bouveng, Moderaterna, Skatteutskottet
“Vi kan konstatera att Rut-reformen har varit en mycket lyckosam reform då många som står lite längre från arbetsmarknaden har fått sitt första jobb. Vi tror att vi behöver flera sådana livschanser.”

Peter Persson, Socialdemokraterna, Skatteutskottet
“Det finns inga ambitioner att expandera systemet med Rut och Rot.”

David Lång, Sverigedemokraterna, Skatteutskottet (deltog ej i seminariet)
“Eftersom vi tycker Rut och Rot är gynnsamt för sysselsättningen står vi inte bakom de negativa förändringarna som Regeringen gjort. Vi vill återställa maxbeloppet för Rut till 50 tkr och subventionsgraden för Rot till 50%. Slutligen så önskar vi expandera rot och införa kulturarvsrot, som i synnerhet ska riktas mot kulturhistoriska byggmiljöer.”

Med partierna åsikter som utgångspunkt så ordnade vi ett Rutseminarium den 22/3, 2017, läs mer > 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen