2017

Rutbarometern 2017

Sammanställning och analys av About Time AB baserat på rut-statistik från främst Skatteverket.


Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket december, 2017.

Rut-försäljning* jan-nov 2017 jämfört med 2016 (Mkr)   + 27%

Rut försäljning inkl tjänster jan-nov 2017

Totalt var Rut-försäljningen 763 Mkr i september, 896 Mkr i oktober och 855 Mkr i november. Den totala Rut-försäljningen har ökat med 27% i perioden jan-nov jämfört med förra året.


Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket september, 2017.

Rut-försäljning* jan-aug 2017 jämfört med 2016 (Mkr)   + 33%

Rut försäljning inkl tjänster jan-aug 2017

Rut-försäljningen har fortsatt gå stark under de tre sommarmånaderna, juni till augusti, jämfört med samma period förra året. Totalt var rut-försäljningen 833 Mkr i juni, 837 Mkr i juli och 835 Mkr i augusti. De traditionella hemservice-tjänsterna fortsätter stå för knappt 90% av rut-tjänsterna.

Reparation av vitvaror och IT-tjänster omsatte cirka 4 Mkr respektive 7 Mkr per månad, vilket är cirka 0,5% respektive 1% av totalen. Flytt stod i juli och augusti för drygt 10% och närmar sig 100 Mkr per månad.


Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket juni, 2017.

Rut-försäljning* jan-maj 2017 jämfört med 2016 (Mkr)   + 34%

Rut forsaljning inkl tjanster jan-maj 2017

 

Försäljningen* av rut-tjänster ökade med 48% i maj, 2017, jämfört med samma månad förra året. Omsättningen var cirka 906 Mkr vilket gör maj-17 till den enskilt mest framgångsrika månaden (tidigare rekord var 863 Mkr i dec-2016).

Enbart Hemservice ökar med 35% jämfört med förra året och till detta kan läggas de nya rut-tjänsterna IT, flytt och reparation av vitvaror.

Antal köpare i maj, 2017 var 261 000 personer. Aldrig tidigare har så många hushåll köpt rut-tjänster.

Hemservice_rut_uppdelning av tjanster_2017-5

Vi har denna månad tagit del av mer djupgående information från Skatteverket och kan konstatera att Hemservice (dvs ej IT, flytt och reparation) i maj, 2017, bestod av 83% hemstädning, 14% trädgårdstjänster och 1,5% barnpassning. Övriga tjänster som klädvård och omsorg märks knappt i statistiken.

 


Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 10 maj, 2017.

Rut-försäljning* jan-april 2017 jämfört med 2016 (Mkr)   + 30%

Rut forsaljning inkl tjanster jan-april 2017
Försäljningen* av rut-tjänster ökade med 21% i april, 2017 jämfört med samma månad förra året.

Vi har analyserat rut-tjänsterna och kan då se att Hemservice fortsätter stå för cirka 90% av köpen från hushållen. Uppgången utan de nya rut-tjänsterna (flytt, it och reparation) är 8% jämfört med april, 2017.

Den totala ökningen jan-april, 2017 jämfört med 2016 är 33% och utgör en försäljningsökning på 648 Mkr. Detta kan översättas i cirka 1300 fler heltidstjänster** varav Hemservice står för cirka 700 nya heltidstjänster.


Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 13 april, 2017.

Rut-försäljning* jan-mars 2017 jämfört med 2016 (Mkr)   + 33%

Rut forsaljning inkl tjanster jan-mars 2017
Försäljningen* av rut-tjänster år 2017 fortsätter gå mycket bra. Jämför vi mars 2017 med samma månad förra året är ökningen 38%.

I extra information som vi tagit del av från Skatteverket kan vi utläsa att de nya tjänsterna, flytt, it och reparation av vitvaror gör begränsat avtryck i statistiken. Flytt hade en omsättning* på 66 Mkr i mars och IT 8 Mkr och reparation av vitvaror 4 Mkr. Undantar vi dessa tjänster, som inte var en del av rut i mars förra året, är ökningen ändå 24% som alltså helt relaterar till hemservice, främst professionell hemstädning.


Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 21 mars, 2017.

Rut-försäljning* jan-feb 2017 jämfört med 2016 (Mkr)   + 31%

Rut försaljning 2017 jan & feb jmf med 2016
Rut försaljning 2017 jan & feb jmf med 2016

Försäljningen av rut-tjänster år 2017 har startat starkt. Januari ligger 28% högre jämfört med samma månad förra året och februari är ökningen ännu högre – 36%. För hela perioden januari till februari är ökningen 31%.

Rut forsaljning-2017-jan & feb uppdelat i tjanster
Vi har tagit del av mer djupgående siffror från Skatteverket och kan då se att ökningen till största delen består av traditionell hemservice. Under perioden jan-feb, 2017 var omsättningen* för flytt 23 Mkr (flytt har lågsäsong) och för it-tjänster 12 Mkr. Det innebär att hemservice stod för 97,5 % av hela rut-omsättningen och visar på en fortsatt stor efterfrågan. Troligen fanns ett uppdämt behov som hölls tillbaka efter årsskiftet förra året, pga den stora osäkerheten runt reglerna bland konsumenter, och som nu visar sig i den stora ökningen.

Reparation av vitvaror är nytt sedan årsskiftet och omsatte* 2,1 Mkr (fördelade på 158 utförare) alltså knappt märkbar i statistiken.


Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 14 januari, 2017.

Rutbranschens utveckling

(Mkr, 2007-2016)

Rut försäljning 2007-2016
Rut försäljning 2007-2016

Grafen visar Rut-branschens omsättning* från år 2007 t.o.m. år 2016 och procentsiffrorna visar tillväxtökningen jämfört med året innan.

Branschen omsatte år 2016 cirka 8,15 miljarder kronor vilket är en ökning med 10% jämfört med året innan. Om vi jämför med det första året med rutavdrag, år 2007, är det en ökning med häpnadsväckande 1 400 % !

År 2016 innebar en del förändringar i rutavdraget (se ruts historia > ) med en sänkning av maxbeloppet samtidigt som det tillfördes fler tjänster. Flytt-tjänster gjorde avtryck direkt vid införandet i augusti, 2016 och stod för cirka 240 Mkr i omsättning år 2016. Flytt bidrog till att branschen som helhet ökade 10% jämfört med 2015 (utan flytt hade rut-branschen ökat med 6%). It-tjänster, som också infördes i augusti, 2016, omsatte cirka 20 Mkr och märks knappt i statistiken.

Branschen ger direkt sysselsättning till minst 14 000 heltidstjänster **. Utöver dessa tillkommer indirekta arbeten såsom materialleverantörer, IT, marknadsföring etc. Vi själva är ett exempel på ett sådant företag.

*) I beräkningen av omsättningen har vi tagit Rutavdraget gånger två samt lagt på 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Eftersom rutavdraget infördes i mitten på 2007 har vi dubblerat den siffran.

**) Heltidstjänster är uträknat med följande antagande: snittpris:340 kr, årstimmar per person: 1808, administrativ personal:15%. 


Antal köpare

(antal, 2008-2016)

Rut köpare 2007-2016
Rut köpare 2007-2016

Antal köpare av rut-tjänster, där hemstädning fortsätter vara den största tjänsten, har ökat från 670 000 personer till 730 000 st, en ökning med 9%. Vi har ännu ingen statistik hur stor del av ökningen som beror på de nya tjänsterna. Snittköpet var det högsta någonsin på drygt 11 200 kr per år (varav drygt 5 093 kr var rutavdrag) vilket skulle kunna innebära att flera av hushållen köper fler och mer tjänster än tidigare.


Antal företag

(antal, 2009-2016)

Rut säljare 2007-2016
Rut säljare 2007-2016

Antal företag (utförare) som sålde Rut-tjänster under 2016 ökade från 17 092 till 17 853 företag.  Under andra hälften av 2016 tillkom 1 046 flyttföretag och 748 IT-företag. Om vi undantar dessa företag från den nya Rut-branschen kan vi utläsa att den professionella hemservicebranschen bestod av 16 052 företag. Detta är en minskning med drygt 2000 företag jämfört med toppnoteringen år 2014. Detta anser vi vara en naturlig följd av de uppköp och ihopslagningar som görs i hemservice-branschen.

Det är fortfarande en ovanlig snedfördelning där vi ser väldigt många små bolag och få större bolag. År 2014 gjorde vi en närmare analys av storleken på bolagen och förutspådde att Hemservice-branschen kommer att  efterlikna Lokalvårdsbranschen i fördelningen mellan stora och små bolag (Se Rutbarometern 2014 >) Denna utveckling tror vi kommer att fortgå de närmaste åren.

Snittförsäljningen per företag inom hemservice var 490 000 kr, inom flytt 230 000 kr och inom it 24 000 kr.


Prognos 2017

Vår prognos för 2017 är att den nya Rut-branschen fortsätter att växa, men att den professionella hemservice-branschen hämmas av den interna konkurrensen från rot-tjänster och av de nya rut-tjänsterna flytt, it och reparation. Vi tror att rut-raketen flytt kommer att fortsätta öka mest och att it och reparation kommer att ha begränsat genomslag. Uppköp och ihopslagning kommer fortsätta göra att antalet hemservice-företag kommer fortsätta minska medan intåget från flytt, it och reparation gör att det ändå tillkommer några tusen nya bolag.

Förhoppningsvis fortsätter den positiva inställningen från regering och riksdag och då finns också chansen till ytterligare expansion av branschen om nivån på rutavdraget höjs eller ytterligare tjänster tillförs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen