Rut har blivit en soppa utan kock

I flyktinguppgörelsen den 23 oktober finns det även med en utvidgning av rutavdraget som innebär ”utökat trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet ”. Det är ett positivt trendbrott att majoriteten av riksdagspartierna nu bestämt sig för en utvidgning av rutavdraget.

Tyvärr finns det ännu ingen överenskommelse om att återkalla regeringens förslag som innebär en halvering av maxbeloppet, att matlagning utesluts, och att det bara är tillåtet med ”enklare” städning. Vi har alltså en situation där regeringen i sin budget först skär ned och sedan skalar upp med annat innehåll.

Avsaknaden av ett helhetsgrepp är påtaglig och rutavdraget spretar nu åt flera olika håll:

  • Matlagning och kockar ska tas bort fastän mer än 10% av Rut-företagen hade planerat en utvidgning inom detta område enligt rutbarometern 2014. Tjänsten är också en naturlig kombination med de växande matkassarna.
  • IT-tjänster ska läggas till. Det finns säkert en god tanke med detta, men någon naturlig rut-tjänst är det inte, och det är tveksamt om dagens rut-företag utökar med denna tjänst. Det är också tveksamt om det blir ett instegsjobb till flyktingar och i definitionen av rut-tjänster ska de ”utföras i eller i direkt anslutning till bostaden” vilket står i direkt konflikt med dagens trend till IT-hjälp över nätet. Och borde inte denna tjänst egentligen ha en egen pott?
  • Bara ”enklare” städning får ske enligt regeringens budget. Ska det begreppet även gälla IT-tjänsterna och därmed bromsa istället för utveckla tjänsterna?
  • Rutavdragets maxbelopp ska halveras.  Detta går direkt emot en utvidgning av antalet tjänster, och dessutom införande av en ny typ av tjänster – IT i hemmet.
  • Var tog diskussionen om reparationstjänster vägen som Miljöpartiet pratat om såväl tidigare som inför flyktinguppgörelsen? Dessa tjänster ligger bra i linje med både miljötänk och instegsjobb.

Det behövs en pragmatisk översyn av rutavdraget och en gemensam framtidsvision istället för enskilda partiers symbolpolitik och Regeringens envishet att hålla fast vid lagd budget. Det är förvånande att inte ens flyktinguppgörelsen kunde locka fram detta. Ännu är det inte försent för Regeringen att agera kock i denna soppa. Bjud in branschen och agera efter konstruktiv kritik.

Rut har blivit en soppa utan kock

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen