Avundsjuk regering vill göra rut-förändringar utan analys

 

Regeringens förslag att ändra rutavdraget, som del av husavdraget, är ute på remiss och som remissinstans har vi lämnat våra synpunkter.

I korthet vill regeringen sänka maxbeloppet till 25 tkr per år och person, ta bort matlagning samt ändra definitionen på städtjänster så denna bara innefattar ”enklare” sådana.

Vi anser att ingen förändring bör göras. Regeringens förslag är bristfälligt vad gäller underlag och analys. Vi anser dessutom att vissa förslag motverkar en professionalisering av branschen och medför exkludering av tjänstegrupper som har stor samhällsnytta endast p.g.a. regeringens rädsla för vissa nisch-tjänster som t.ex. städning av inomhuspool. Förslagen ger också nya problem vad gäller tolkning i en bransch som har en etablerad praxis och skapar därmed en osäkerhet för säljare och köpare.

Regeringens vilja att förändra rutavdraget verkar utgå från en inställning av avundsjuka på rika hushåll snarare än att utgå från behoven och samhällsnyttan. Detta är givetvis ingen bra utgångspunkt och blir kontraproduktivt för samhället. Vi kan även notera att samma detaljstyrning inte görs för t.ex. rikas möjlighet att få subvention på dyra miljöbilar eller rotavdrag för exklusiva kök.  Om syftet är att utjämna klasskillnader bör detta istället göras via den generella skattepolitiken och inte genom att hämma en positiv utveckling av en lokal tjänstebransch.

Vi anser det även troligt att de negativa effekterna på sysselsättning, vita skatteintäkter, kostnader för Skatteverket och hushållens avlastning överstiger den uppskattade besparingen för rutavdraget på 0,08 miljarder kronor.

Det borde vara självklart att eventuella förändringar av rutavdraget bör föregås av en mer genomarbetad utredning som analyserar de underliggande behoven och nyttan. Analysen bör även inkludera de förslag som syftar till att utvidga rut, tex reparationstjänster, som även finns bland regeringspartierna.

Läs hela vårt remissvar >

 

 

Avundsjuk regering vill göra rut-förändringar utan analys

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen