Rut-avdragets historia och regler

2019, 1 juli – Rut höjs till 50 tkr

Rutavdraget höjs från 25 tkr per person och år till 50 tkr per person och år från och med den 1 juli 2019.

Läs mer >


2017, 1 januari – Rut utökas med reparation av vitvaror

Rutavdrag ges för reparation av följande vitvaror som utförs och betalas från och med den 1 januari 2017:

 • tvättmaskin, torktumlare torkskåp och mangel
 • diskmaskin, kyl, vinkyl och frys
 • spis, spishäll, köksfläkt, spiskåpa, ugn och mikrovågsugn
 • tillbehör som är inbyggda i vitvaran, till exempel ismaskin, eller vattenmaskin.

Det har ingen betydelse om vitvaran är inbyggd eller fristående.

Rutavdrag ges även för arbete med

 • förebyggande underhåll, till exempel byte av kompressorer eller andra reservdelar
 • felsökning, oavsett om det medför en reparation eller inte.

Läs mer om reparation av vitvaror >


2016, 1 augusti – Rut utökas med flyttjänster, It-tjänster och utökade trädgårdstjänster

Riksdagen har beslutat om nya tjänster i rutavdraget baserat på Regeringens vårbudget som presenterades 13 april, 2016. De nya reglerna gäller:

 • Fler trädgårdstjänster
 • Flyttjänster
 • It-tjänster

för arbeten som utförs och betalas från och med den 1 augusti 2016.
Läs mer >


2016, 1 januari – Rut och Rot sänks, matlagning exkluderas och endast “enklare” städning är tillåtet

Den 25 november, 2015 beslutade Riksdagen att godkänna Regeringens budget. Det innebär att remissförslaget om rot- och rutavdraget (husavdraget) går igenom i sin helhet och Rot- och rutavdraget därmed sänks, men på olika sätt.

* Rutavdraget får endast omfatta ”enklare städarbete”.

* Tjänsten matlagning är inte längre berättigat för rutavdrag.

* Maxtaket för rutavdraget sänks till 25 000 kr per person och år
(Rotavdraget kvarstår på 50 000 kr). Personer som har fyllt 65 år undantas av denna sänkning.

* Subventionsgraden för rotavdraget sänks från 50% till 30%
(Rutavdraget kvarstår på 50%)

Läs mer >


2015, 1 augusti – Rutavdrag för läxhjälp avskaffas

Den första augusti avskaffas rutavdraget för läxhjälp. Skatteverket har publicerat ett klargörande ställningstagande med anledning av att rutavdraget för läxhjälp avskaffas den första augusti. Den nya lagen anger att läxläsning får förekomma i ”ringa omfattning” i samband med barnpassning. Det tolkar Skatteverket till tio procent av tiden. I ställningstagandet preciseras också att rutavdrag för barnpassning normalt bara kan ges till och med årskurs sju.
Läs mer >


2015, 1 januari – Hårdare krav införs för Rot och Rut

Den 4e december, 2014 klubbade Riksdagen igenom nya krav på hur rut- och rotavdraget ska rapporteras till Skatteverket. Det kommer vara nödvändigt att även redovisa följande och begäran ska dessutom vara elektronisk.:

 1. antal arbetade timmar
 2. debiterade kostnader för material
 3. debiterade kostnader för annat än hushållsarbete och material
 4. vilken typ av tjänst som har utförts

Läs mer >


2013, 1 januari – Rutavdrag kompletteras med läxhjälp

HUS-avdraget kompletteras med läxhjälp från den 1 januari 2013. Det innebär att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Bakgrunden är att det har visat sig vara svårt att tillämpa reglerna om skattereduktion för läxhjälp i samband med barnpassning.
Läs mer >


2009, 1 juli – Fakturamodellen införs

Från och med den 1 juli 2009 ges en preliminär skattereduktion direkt på fakturan från tjänsteleverantören via den s.k. Fakturamodellen. Då gäller följande:
• Tjänsteleverantören fakturerar halva arbetskostnaden. När du har betalat din del fakturerar leverantören andra halvan till Skatteverket, varför personnummer krävs från kunden.
• Kunden får besked per brev av Skatteverket om reduktionen godkänns och uppgifterna kommer sedan att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration.
• Om Skatteverket ej godkänner kundens skattereduktion så fakturerar tjänsteleverantören dig resterande belopp. Blir beloppet godkänt i första läget men avslås vid senare revision kommer kunden att få kvarskatt. (Tex om kunden vid deklaration inte betalar tillräckligt med skatt för att täcka skattereduktionen.)
• Spar kvitton eftersom Skatteverket kan göra en revision.
Läs mer


2008, december – ROT inkluderas

I december 2008 inkluderas även ROT-arbeten i lagen, det vill säga reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av den egna bostaden.
Gemensam benämning är HUS-arbete eller HUS-avdrag. Detta innebär att potten om 50 tkr per person är gemensam för ROT-avdrag och RUT-avdrag (hushållsarbete).
• Arbetet ska vara utfört i, eller i anslutning till, bostaden.
• Leverantören ska ha F-skattsedel (gäller möjlighet till Fakturamodellen).
• Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden inklusive moms, max 50 000 kr/år och person
• Materialkostnader och restid är ej avdragsgilla
• Gäller även den som betalat för tjänster till förälderns hushåll i Sverige
Köparen ska vara minst 18 år under beskattningsårets utgång.
Observera att för ROT-avdrag gäller att köparen även ska vara ägare till bostaden.


2008, 1 januari – Löneförmån inkluderas

Från och med den 1/1 2008 innefattar lagen även löneförmån från arbetsgivaren av hushållsnära tjänster.


2007, 1 juli – Lag om skattereduktion för hushållsarbete

Den 1 juli 2007 infördes skattereduktion för hushållsnära tjänster. Lagen definierade dessa tjänster hushållsarbete och avsåg:
”städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden,
 vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden,
 matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden,
 snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden,
 häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden,
 barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande,
 annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden.”
Läs mer


2003 – Riksdagsmotion

2003 skrev Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson (C) motionen ”Avdrag för hushållsnära tjänster samt för reparation, om- och tillbyggnad”.

Utdrag ur motionen:
”Inför RUT-avdrag = avdrag för hushållsnära tjänster
Ett krav som framförts av Centerkvinnor i tidigare motioner är kravet på att införa RUT-avdrag. R står för rengöring, U för underhåll och T för tvätt, allt kan alltså inrymmas i begreppet hushållsnära tjänster.
Detta avdrag är något som vi kvinnor anser särskilt värdefullt. Vi lever i ett samhälle med ett hårt uppskruvat tempo. Vi skall hinna vara yrkesverksamma och göra karriär, vara en god maka, vara bra mammor eller mormödrar, ha ett välskött hem och laga god och näringsrik mat, ta hand om gamla föräldrar, delta i olika aktiviteter och inte minst vara politiskt aktiva för att påverka utvecklingen i samhället. Kvinnor lever med en massa måsten och detta tror vi påverkar vår hälsa på ett negativt sätt. Att inte hinna, orka eller klara av det som vi tycker är värdefullt för att uppleva livskvalitet ger känslor av skuld och maktlöshet.”
Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen