16-08 Rut utökas med flyttjänster, it-tjänster och mer trädgård

Riksdagen har beslutat om nya tjänster i rutavdraget baserat på Regeringens vårbudget som presenterades 13 april, 2016. De nya reglerna gäller:

 • Fler trädgårdstjänster
 • Flyttjänster
 • It-tjänster

för arbeten som utförs och betalas från och med den 1 augusti 2016.


Fler trädgårdstjänster

 • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
 • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
 • Kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
 • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning ger sedan tidigare rätt till rutavdrag.

Följande kringtjänster kommer inte att ge rätt till rutavdrag:

 • Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten.
 • Plantering av nya växter och träd.
 • Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.
 • Kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.

Flyttjänster

Exempel på flyttjänster som ger rätt till rutavdrag:

 • Flytt av bohag mellan bostäder.
 • Flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten.
 • Packning och uppackning.
 • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
 • Arbetstiden för transporten.

Däremot ger inte kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinhyra rätt till rutavdrag. Det innebär att arbetskostnaden måste särredovisas på flyttfirmans faktura.


It-tjänster

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla när de utförs i köparens bostad. Exempel på it-tjänster är:

 • data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
 • kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.

Däremot omfattas inte arbete med

 • utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och it-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad.
 • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen