19-03: Lagrådsremiss: höj rutavdraget till 50 tkr från 1 juli 2019

Regeringen föreslår att det nuvarande taket för rutavdrag höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år från och med 1 juli 2019.

Höjningen är en följd av januariöverenskommelsen som innehåller ett tredubblat rutavdrag och detta ses som ett första steg i den höjningen “Regeringen föreslår… som ett första steg att taket för rutavdraget för skattskyldiga…höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår”. Detta innebär att det blir lika som för de som fyllt 65 år och som aldrig fick taket sänkt år 2016.

Höjningen föreslås gälla från 1 juli 2019 och retroaktivt för hela 2019.

Källa: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/03/hojt-tak-for-rutavdrag/

 

Rulla till toppen