Socialdemokraterna vill (återigen) sänka Rut och småföretagande

Regeringens uttalade jobbfokus, löfte om samarbete över blockgränsen och större miljöprofil lät ändå från början som att det skulle kunna ge fördelar för småföretagen (de som skapar jobb). Men starten har inte varit bra.

Förbud av vinster i välfärden av ren princip utan att sätta sig in i alla småföretag som gör ett fantastiskt arbete inom tex hemtjänst är inte genomtänkt. Flera av grundarna till dessa företag har knappast tagit ut någon större lön och nu ska även förbjudas att ta ut vinst. Alla privata företag måste få chansen att gå med vinst, det är en grundläggande drivkraft. Pröva att förbjuda förlust istället.

Nu är dessutom Socialdemokraterna tillbaka till att halvera RUT-avdraget när en bransch bestående av 17000 småföretag just har andats ut.  Jag tänker inte igen gå igenom alla argument för att behålla och istället utveckla Rutavdraget utan kan bara trött konstatera att S väljer att låta Rotavdraget vara orört.  I budgeten gör dessutom Socialdemokraterna sken av att Rutavdraget främst används till “bartenders och poolrengöring”. Det är rent löjeväckande och oerhört kränkande mot en professionell bransch.

Med sänkningen påstår också S att Rutavdraget automatiskt riktas till ”vanliga” familjer. Enligt deras definition är en vanlig familj en sådan där ett halverat Rut-avdrag räcker till. Men en ensamstående mamma eller pappa som har stort behov av avlastning är det inte. Inte heller ett hushåll där man där man av olika anledningar kanske väljer att lägga mer tid på barnen i form av läxläsning och gemensamma middagar efter arbetsdagen. Nej, vanliga familjer är tydligen sådana som gärna bygger inomhuspooler och renoverar kök m.h.a Rotavdrag men ägnar all tid själv åt dammsugning och tvätt. Dessutom prioriterar bort tid från barnen och absolut inte gynnar lokala tjänsteföretag.

Ännu mer underligt blir utspelet eftersom S ändrar tidigare uttalande och dessutom vet att de har en överväldigande majoritet emot sig i Riksdagen samt en majoritet av svenska folket. (Så jag är fortsatt mycket optimistisk att ändringen inte kommer att gå igenom.)

Jag börjar nästan tro att den senaste ubåtsjakten tagit spinn och Putin har ett finger med i (S)pelet

Nedan utdrag ur regeringens budget:
Det maximala RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per skattskyldig och år för personer som inte har fyllt 65 år. 
Med ett lägre tak för RUT-avdraget riktas avdraget mer till vanliga familjers behov av hushållsarbete och förbättrar avdragets fördelningsprofil. Undantag bör dock göras för äldre personer som kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Slopat RUT-avdrag för matlagning och poolrengöring:
RUT-avdraget för matlagning omfattar inte bara enklare matlagning utan även avancerad sådan utförd av professionella kockar, och har även kommit att inkludera anlitande av bartenders. RUT-avdraget för städning har kommit att inkludera enkel “veckorengöring” av inomhuspool. Rengöring av inomhuspool kan emellertid inte anses tillhöra hushållsarbetets kärnområden. 
RUT-avdraget bör därför vid en samlad bedömning inte omfatta matlagning och poolrengöring inomhus och föreslås upphöra från och med 1 januari 2016. 

Regeringen kommer att undersöka om det finns anledning att begränsa antalet RUT-tjänster ytterligare.

———–

Slopad läx-RUT:

RUT-avdragets skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete, s.k. läx-RUT tas bort. RUT-avdragets skattereduktion för barnpassning ändras samtidigt så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete.

Elevers möjlighet att få hjälp med läxor bör inte vara beroende av om de har föräldrar med betalningsförmåga för att köpa läxhjälp. Skolan ska vara sammanhållen och likvärdig.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Socialdemokraterna vill (återigen) sänka Rut och småföretagande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen