Kommunalarbetaren svartmålar Rutbranschen inför valet

I en serie artiklar har Kommunalarbetaren valt att svartmåla Rutbranschen genom att ställa ägarna mot de anställda, prata om mystisk sekretess och ”usla arbetsvillkor”. Detta är inte en korrekt bild av branschen och gynnar varken företagen eller Kommunals medlemmar. Syftet kan inte ses på annat sätt än att artiklarna ska gynna de partier som av rent politiska skäl valt att smutskasta branschen och som vill minska eller ta bort rutavdraget på osaklig grund.

Artiklarna baseras på utsagor av enskilda anställda och deras undersökning bestående av ”stickprov på ett trettiotal företag” som visar att cirka hälften av dessa företag har tagit ut vinst. Det kan mellan raderna utläsas att det är enligt Kommunalarbetaren det värsta man kan göra. Detta oavsett investeringar, och hårt arbete (samt jobb och intäkter till statskassan) som det tagit att nå fram till vinsten. Att komma till slutsatsen – ”Vanligt att företagen tar ut vinster” genom att göra ett stickprov på ett trettiotal företag i en bransch som består av 17 000 företag går dessutom knappast att kalla seriös journalistik.

Vi kan istället visa att var fjärde bolag går med förlust bland de som omsätter mellan 0,5 Mkr och 1,5 Mkr år 2013, så det är en tuff bransch att vara verksam i och utan garantier till guld och gröna skogar som KA låter påskina. Detta kan vi konstatera genom att studera aktiebolagen i branschen via data från SCB och UC. Denna statistik finns öppen på Abouttime.se/Rutbarometern. Där visar vi också, baserat på Skatteverkets statistik och rapporter, att den svarta marknaden har minskat från cirka 70% när Rutavdraget infördes år 2007 till att idag vara max 12%. Det är alltså en växande vit bransch som löpande har förbättrat villkoren för anställda och skapat jobb.

Tvärtemot vad Kommunalarbetaren hävdar finns det även forskningsrapporter som visar att nio av tio hushållsarbetare trivs med sitt arbete och att det är den så kallade pigdebatten (eller nu senast ”tjänstefolk”) som är nedlåtande och bidrar till dålig arbetsmiljö.

I mitt arbete som IT-entreprenör har jag varje år kontakt med hundratal företag i Rut-branschen och för mig är det utmärkande hur omtänksamma och hårt arbetande dessa människor är som driver och arbetar i Rut-företagen. För mig är det självklart att de anställda ska ha bra och trygga villkor och vad jag har sett värnar dessa företag sina anställda högt.

Att Kommunalarbetaren väljer att publicera ett antal hårt vinklade artiklar så nära inpå valet är kanske inte förvånande men knappast värdigt eller till fördel för dess medlemmar.

PS Vårt företag har ännu inte tagit ut någon vinst, men ja det är en av drivkrafterna.

Kommunalarbetaren svartmålar Rutbranschen inför valet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen