Rut ger jobb och pengar tillbaka

Rutavdraget är en intäktskälla för kommun och stat eftersom slutkonsumenten betalar merparten av den utförda tjänsten och skatt och minskad arbetslöshetsersättning ger mer tillbaka än vad det kostar. För varje investerad krona får staten tillbaka mellan 1 och 1,70kr, beroende på hur stor andel av de nyanställda som kommer från arbetslöshet. Beräkningsmodell >

Exempel som visades i rutseminariet 2017-03-22:

Rutseminarium_ 2017_About Time_9_rut ger tillbaka ex

För att det inte ska råda några tvivel på att detta är en korrekt bild av verkligheten har vi bett tjänsteleverantörerna nedan att verifiera siffrorna och även kommentera ett eventuellt borttagande av  rutavdraget.

Rut ger tillbaka till statskassan, graf 2010

Enkät utförd i maj, 2010:

Nedan listas tjänsteleverantörer, antal anställda idag jämfört med antalet vid rutavdragets införande 1/7-07 samt andelen av de anställda som kommer från arbetslöshet. Detta ger vad respektive företag bidrar med till statskassan för varje av staten investerad krona i rutavdraget.


                          Företag, stad, antal anställda , % fr. arbetslöshet, åter statskassan


Martina, Hemmiljö——————– Hemmiljö i Mälardalen, Stockholm, 50 (0), 95%
Martina Rydell, VD:
Rut-avdraget har gjort att vår personal fått arbete. Vi har 11 olika nationaliteter i vår personal. Många studerar SFI och arbetar samtidigt och på detta sätt integrerar sig i det svenska samhället. 99% är kvinnor. Vad gäller köparna märkte vi att våra första kunder tidigare hade köpt svart. Sen de införde direktavdraget är det mest barnfamiljer och förstagångsköpare.

1,67kr


Peter Svanborg, Hjälp Hemma Hjälp Hemma, Stockholm/Uppsala, 54 (1), 93%
Peter Svanborg, VD:
Denna typen av arbete är oerhört bra som ingång till den svenska arbetsmarknaden. 96% är kvinnor. En anställning för våra medarbetare ger både egen försörjning och skapar en känsla av att ingå i ett sammanhang. Detta ger i sin tur en ökad självkänsla.

1,65kr


Ioan Ciugudean, ACO Perfekt Stad A&CO Perfekt Städ, Malmö, 20 (5), 40%
Ioan Ciugudean, VD:
Oro finns för både företaget och självklart personalen som kommer att förlora sina jobb om Rut-avdraget försvinner. Varför ska man byta en lampa som lyser? I vårt fall är det en miljölampa som genererar vita jobb.

1,28kr


Fridhem Städ & Stöd, Malmö, 6 (0), 100%
Kristoffer Niestojek, VD:
Flera av våra anställda har tidigare haft svårt att få jobb pga språkbarriärer. Tack vare Rut har de lyckats få jobb inom en växande bransch och därmed tagit ett steg in i arbetslivet. 

1,70kr


Buskhaga Hemservice, Karlstad, 20 (0), 90%
Mattias Holmgren, VD:
Vi har få “rika” kunder utan mest medelinkomsttagare, vilka är de som kommer att förlora om Rut-avdraget försvinner. De “rika” har alltid haft råd med städhjälp. Rut-avdraget är Sveriges bästa satsning på jämlikhet. I majoriteten av våra kunders hem är det kvinnan som fortfarande står för det mesta hushållsarbetet och dessutom arbetar heltid.

1,63kr


Karin Fuhlendorf Karin Fuhlendorf, Höganäs, 1 (0), 100%
Karin Fuhlendorf, VD:
Jag startade mitt företag 2007. Firman har utvecklat sig från 1 till nu 40 kunder. Jag är glad att skatteavdraget för husarbete finns. Så kan jag och min medarbetare jobba hos våra kunder. Vi är 2 utländska kvinnor som annars kanske inte hittat arbete här i Sverige.

1,70kr


Simon Wanler, Maid Hemservice Maid Hemservice, Luleå, 15-20 (0), 90%
Simon Wanler, VD:
Om Rut försvinner är det självklart att vi kommer tappa en stor del av våra kunder och måsta säga upp en del av vår personal. Personalen består i huvudsak av 2 grupper. Den ena är unga tjejer som kommer från arbetslöshet och ser detta som ett perfekt jobb för paus i studier eller som inte har högskoleutbildning och är glada med ett heltidsjobb som de kan trivas med. Den andra gruppen är invandrare som många har svårt med svenskan, vi har folk från Thailand, Kuba, Chile och Iran. Dessa skulle få svårt att få ett lika bra jobb och lön som de har hos oss (i denna bransch).

1,63kr


DHE Hotels, Västerås, 7 (0), 100%Tobias Härnström, VD:
Sedan start har vi på 2,5 år fått en omsättning på nästan 2 miljoner kronor och gett arbete åt 7 personer. Det är mycket pengar som går tillbaka till staten. Om avdraget tas bort kommer vi att avveckla verksamheten.

1,70kr


Maries Puts & Städ, Hägersten, 100 (35), 100%
Jean-Paul Flourié, VD:
Tråkigt att de vill ta bort Rut-avdraget. Varför satsas det på Rot men inte Rut? Allting ska vara jämställt men hur tänker politikerna här?

1,70kr


Malin Waje, Boleva Boleva, Göteborg, 12 (0), 95%
Malin Waje, VD:
Så gott som alla vi anställt har kommit från arbetslöshet. Hälften är utlandssvenskar. Vi har fin sammanhållning och trivs i företaget. Om Rut försvinner kommer minst hälften få sluta, även om vi förstås försöker undvika detta. Jag vill gärna påpeka att majoriteten av våra kunder är småbarnsföräldrar med medelinkomst som försöker få ihop livspusslet. Om Rut försvinner kommer de inte att ha råd med avlastning i hemmet. Vi ser att fler och fler vågar prova att köpa hemtjänster och vi har en jämn stark tillväxt. Dessutom skapar jobben i branschen yrkesstolthet.

1,67kr


Skärgårdens Städ & Allservice, Dalarö, 2 (0), 100%
Marie Ardenstedt, VD:
Vi är väldigt beroende av Rut-avdraget, då mina kunder inte
alls har det så gott ställt som Socialdemokraterna påstår. De är helt vanliga barnfamiljer där båda jobbar heltid för att få allt att gå runt, och därmed inte har tid till städning mm.
Vi kommer garanterat förlora många av våra kunder om Rut försvinner och därmed kommer vi bli arbetslösa!

1,70kr


Alltid Redo i Strömsholm, Hallstahammar, 7 (2), 85%
Maria Jansson, VD:
Vi är stolta över att jobba med något som gör människor glada. Våra kunder älskar oss. Vi utför jobbet med kvalitet och ökar omsättningen varje månad. Tycker det är diskriminering om man slopar Rut men behåller Rot. En parentes: jag tror att vi hjälper till att öka familjefriden och kanske t o m sänka skilsmässosiffrorna.

1,60kr


Clean Star Sweden Clean Star Sweden, Täby, 11 (4), 40%
Anna Georgsson, VD (t.v.):
Rut har gett oss ökad kund- och personalstyrka. Och ökat omsättningen. Om Rut försvinner måste vi avskeda personal då kunder inte kommer att ha råd med tjänsterna längre.

1,28kr


Soliana Hemservice, Huddinge, 5 (0), 100%
Shewita Engman Tekle, VD:
Vi startade företaget främst för att min frus syster som kommer från Eritrea skulle få något att göra. Nu har vi anställt 4 personer till. Alla är kvinnor som annars skulle gå på socialbidrag. De talar bara lite svenska och vill inte annat än att arbeta. De är mycket tacksamma att de har fått chansen och kan inte förstå att det är ett “pig”-jobb. De har nu möjlighet att kunna få en bostad och bostadsbidrag, tack vare att de har en “vit” inkomst. Tidigare var de hänvisade till den svarta bostadsmarknaden med ockerhyror.

1,70kr


Miljöstäd, Skellefteå, 15 (10), 40%Anita Hiding, VD:
Beräknar att vi kommer att anställa ytterligare minst 2 personer under 2010 som direkt har med Rut-avdraget att göra. Försvinner Rut-avdraget kommer vi att behöva minska vår personal med minst 4-5 st.

1,28kr


Tactic, Luleå, 20 (1), 95%Sten-Ove Eriksson, VD:
För närvarande har vi ca 20 på lönelistan. 2009 hade vi ytterligare ca 20, men en del har idag eget företag. Tror tyvärr att vissa av våra medarbetare kommer långt från arbetsmarknaden igen om Rut-avdraget försvinner. En del har faktiskt kunnat ta ut en hygglig lön. Av våra kunder vill jag påstå att ingen är höginkomsttagare utan mellan- och låginkomsttagare. Vi har också en hel del pensionärer som har svårt att orka med hushållsarbete själva.

1,67kr


Anna Rengemo, Städtanten i Skåne Städtanten i Skåne, Staffanstorp, 15 (0), 80%
Anna Rengemo, VD:
Vi har gjort en egen undersökning bland våra kunder och ett avskaffande av Rut skulle innebära att vi tappade 70-80% av våra kunder och fick säga upp lika stor del av personalen.

1,56kr


My Academy Sweden, Stockholm, 70 (2), vet ej
Kristian Hansson, Marcus Håkanson, VD:
Rut har varit helt avgörande för vår expansion. Rut har möjliggjort en enorm social bredd bland våra kunder, vi vet att familjer är de som drabbas värst om Rut slopas. Vi har fått möjlighet att utveckla en helt ny sektor där alla är vinnare på att vår tjänst finns tillgänglig. Vi anställer nästan uteslutande unga människor. 

>1,00kr


Hemresursen, Stockholm, 2 (0), 0%
Lennart Jönsson, VD:
En bra åtgärd vore att införa minimilöner så att fler svenskar fick arbete, det gäller både Rot och Rut. Idag tränger östeuropéerna ut svenskarna. De kostar hälften så lite som svenskar och behöver inte betala några sociala avgifter.

1,00kr


Wonabee, Gnesta, 8 (2), 80%
Werner Heurlin, VD:
Medan Rut-avdraget funnits har seriösa företag kunnat konkurrera mot svartarbete, som nästan upphört. Att avskaffa Rut för att spara pengar i statskassan är fullkomligt naivt. Seriösa företag blir då tvungna att avskeda anställda. Många av dem går till A-kassa och jobbar svart kvar på sina städställen. Man behöver ingen högskoleutbildning för att lista ut konsekvenserna för statskassan.

1,56kr


Anne Bjernhagen, Annes stad Annes Städ, Piteå, 0 (0), 0%
Anne Bjernhagen, VD:
Rut måste få vara kvar. Många nyttjar det, fattig som rik. 

1,00kr


Städpulsen, Sollentuna, 36 (5), 70%
Robert Andersson, VD:
Vi skapar förutsättningar för ett nytt liv i Sverige. Dessutom genererar vi intäkter till staten, moms, arbetsgivaravgifter, pensionsavgifter samt källskatt = 52% av intäkterna. Alla uträkningar bygger på kollektivavtal, bojkotta bolag utan kollektivavtal.

1,49kr


JA Städservice, Mjölby, 3 (0), 66%
Ann-Sofie Kullander, VD:
Försvinner Rut kommer vi att mista de flesta kunderna vilket leder till att de anställda får sluta och börja stämpla och förmodligen gå arbetslösa fram till sin pension då de närmar sig 60 år. Staten förlorar också stora intäkter då företaget kommer minska eller t o m måste avvecklas, vilket leder till att ytterligare en person blir arbetslös. Undrar vad staten tjänar på att inte ha kvar Rut men behålla Rot?

1,46kr


Kebus Generation, Göteborg, 340 (0), 50%
Lena Kollberg, VD:
Jag ger jobb till pensionärer så att de bl a slipper bostadsbidrag och får råd med en guldkant på tillvaron och kan leva precis som de “mitt i livet” som får hjälpen och också får en guldkant på sin tillvaro, d v s slipper stress och press. Kvinnor har också rätt till hjälp i hemmet och det får de bara om priset är lågt och inte stör familjeekonomin.

1,35kr


Sara Svedberg, Barnflickan Barnflickan, Stockholm, 15 (0), 80%
Sara Svedberg, VD:
Barnflickans kunder är kvinnor och män som delar ansvaret för familjen, både vad gäller ekonomi och hemarbete. Barnflickas tjänster gör det möjligt för både kvinnor och män att lyckas i arbetslivet och samtidigt få tid över till familjen, på lika villkor!

1,56kr


Renarebostad & Syateljé, Strömsnäsbruk, 2 (0), 100%
Dan Lusjani, VD:
Man behöver inte skriva 40 ord om detta. Det räcker med

2 ord: STOR SKAM om Rut-avdraget upphävs. Rut ger jobb!

1,70kr


Förenade Help, Malmö, 45 (2), 75-80%
Christer Henriksson, VD:
Varför ska en person som anlitar en målare få skatteavdrag och inte en som får städhjälp? Vad är logiken i det med tanke på att de som arbetar med Rut oftast är något äldre kvinnor med låg utbildning och som tidigare stått långt från arbetsmarknaden.

1,52kr


Nanny Belle, Örebro, 25 (0), 100%
Leila Parsa, VD:
I mitt företag har jag gett ungdomar möjlighet att få arbetslivserfarenhet. 

1,70kr


Hemkomplett, Stockholm, 9 (1), 100%
Sebastian Stehlin, VD:
Vi bedömer att vi har kunnat erbjuda arbete till ca 12 personer som har haft begränsad chans på arbetsmarknaden utan detta avdrag.

1,70kr


Åsa Malmborg, Flitiga Liza Flitiga Liza, Halmstad, 8 (1), 80%
Åsa Malmborg, VD:
Våra kunder är till största delen barnfamiljer där båda arbetar 100% och inte får livspusslet att gå ihop. Att det bara skulle vara höginkomsttagare stämmer inte med vår verklighet! Jag har startat upp www.rutupproret.se för att få politiker att förstå vilken katastrof det vore om man tog bort Rut-avdraget.

1,56kr


Inreno, Stockholm, 11 (1), 90%
Thomas Svensson, VD:
Efter mina 30 år som företagsledare i städbranschen vågar jag påstå att möjligheten att skapa nya arbetstillfällen sällan skådats. Detta faktum kan som jag ser det enbart tillskrivas tillkommelsen av Rut-avdraget. Om Rut avskaffas ser jag det så gott som uteslutet att kunna behålla den personal som idag är verksamma i Rut-sektorn.

1,63kr


Välstädat Städservice, Karlskrona, 10 (3), 100%
Henrik Karmberg, VD:
Rut-avdraget är inte en skattelättnad för “rika” utan i första hand en jobbfråga och också en chans för låginkomsttagare att få hjälp i hemmet. Svarta jobb blir vita, människor i utanförskap har kommit in i arbetslivet. Man kan ge bidrag i form av företagsstöd men det genererar inte ökad sysselsättning – det gör Rut! Jättebra att någon tar fram de faktiska kostnaderna för staten. Enligt våra kalkyler är detta ett egenfinansierat “avdrag” och inte en kostnad för staten.

1,70kr


Ia´s Hemfejor, Åkersberga, 1 (1), 0%
Ingegerd Erbin, VD:
Jag kunde ej fortsätta mitt gamla jobb och kan tack vare Rut fortfarande vara verksam i arbetslivet. Alternativet är sjukskrivning och arbetslöshet.

1,00kr


Rammakaren Edvardson, Borensberg, 10 (3), 100%Kristina Edvardson, VD:
Vi städar hos ej högavlönade, flertalet av kunderna är barnfamiljer. Om Rut tas bort kommer ca 6 personer att få sluta hos mig.

1,70kr


Hemservice2, Lund, 7 (0), 60%
David Ulvmoen, VD:
Vi ser en klar koppling mellan avdraget för hushållsnära tjänster och vårt rekryteringsbehov, vilket även stärkts efter införandet av direktavdraget 2009. I sin helhet tror vi att det leder till negativa samhällseffekter om Rut avskaffas.

1,42kr


HushållsNära Service i Kalmar, 1 (1), 100%
Allan Wiberg, VD:
Arbetslöshet och svartarbete kommer att öka. Rut ger möjlighet för människor att orka och hinna med sina arbets- och familjesituationer. Detta ger minskade sjukskrivningar, utbrändhet i mindre omfattning och förebygger andra tragedier för enskilda och hela familjer. Rut ger äldre en kvalitetsmässigt fungerande städhjälp i hemmen, vilket inte den kommunala hemtjänsten lyckas ombesörja.

1,70kr


Isabelle Nilsson och Eva Möller Isa & Evas Städ, Klagstorp, 1 (0), 100%
Isabelle Nilsson och Eva Möller, VD:
Vi har startat företaget för att komma ur arbetslöshet. Om Rut försvinner så kan vi packa ihop och lägga ner, vi har nästan bara privatkunder. Våra kunder är vanliga 8-5-arbetare som har fått ekonomisk möjlighet att sätta guldkant på tillvaron tack vare Rut-avdraget.

1,70kr


FDL Bygg, Sollentuna, 4 (1), 75%
Julia Chkoda, VD:
Det har förenklat vårt liv med Rot-avdrag, vill gärna att det ska stanna kvar.

1,52kr


Gem & Tussar, Ellös, 8 (4), 100%
Marie Höglind-Miles, VD:
De som jag anställer kommer från arbetslöshet eller hankar  sig fram med småjobb. Rut-avdraget är ett effektivt sätt att ta död på svartjobbandet i branschen. Tas det bort kommer det att innebära dödsstöten för många småföretagare.

1,70kr


Per Erik Engstedt, City Kids City Kids, Falköping, 30 (1), 100%
Per Erik Engstedt, VD:
Våra anställda är inte heltidsanställda utan timanställda. Några är studerande, andra har arbetet som huvudsysselsättning. Vi hyr ut barnvakter till familjer som annars inte kan sköta sin vardag och alternativet i vårt fall är att våra kunder köper tjänsten svart.

1,70kr


Per Erik Engstedt, City Kids City Kids, Stockholm, 55 (2), 60%
Per Erik Engstedt, VD:
Dagens beskattning med kombinationen av inkomstskatt, arbetsgivaravgift och moms ger en sned effekt. Försäljning av tjänster beskattas mycket hårdare än försäljning av produkter. Effekten blir absurd när en privatperson, som ej kan dra av momsen, köper tjänster. Rot- och Rut-avdragen är ett sätt att jämna ut detta. Om avdragen tas bort måste en översyn göras av tjänstebeskattningen.

1,42kr


OlgDan, Stockholm, 0 (0), 0%Olga Danielsson, VD:
Jag kan tyvärr inte så bra svenska. Jag vill bara säga att Rut ger jobb för städbolag, väldigt mycket ger det.

1,00kr


El Khamri Städ Hemservice, Upplands Bro, 5 (0), 0%Ewa El Khamri, VD:
Försvinner Rot-avdraget kommer svartarbetet att öka igen. Rot ger arbete och det blir mer pengar i statskassan. Som företagare vet jag att tack vare Rot kan vi ömsesidigt ha det bra i landet, dvs alla konsumenter.

1,00kr


Nannies.se, Sollentuna, 18 (0), 56%Pernilla Acharius, VD:
Nannies.se är ett barnvaktsföretag som hyr ut kvinnor 50+ som är erfarna med barn. Flertalet av våra anställda har varit arbetslösa eller kommer från sjukskrivning. När de har fått arbete hos oss har t o m deras män kommenterat att de har blivit som nya, friska och glada människor! Genom att ta bort Rut  gör de rödgröna att enkom de välbärgade har råd med denna tjänst. Det blir alltså en motsatt effekt till deras ideologi… Vi har flera kunder/familjer där mamman är ensamstående och kan nyttja denna tjänst pga Rut.

1,39kr


Kerjes Invest, Södertälje, 15 (1), 95%
Torbjörn Kerje, VD:
Mer än 80% av omsättningen är beroende av Rut-avdraget. Förhoppningsvis minskar den andelen med tiden eftersom det skulle drabba oss hårt om det avskaffades abrupt. Tack vare Rut kan inte svartjobb konkurrera med företagens kundpris. Dessutom går det inte att betala svart eftersom all inkomst redovisas.

1,67kr


Star Rena Hem, Sollentuna, 7 (0), 71%
Monica Kolmodin-Winberg, VD:
Vänsterblocket har inte förstått att anledningen till att Rut- och Rot-avdraget blivit en sådan succé är att intresset för hemtjänster är stort men att det tidigare varit omöjligt för de flesta pga priset. Tjänstesektorn är ännu ganska outvecklad i Sverige men kan fortsätta växa snabbt och skapa fler nya arbetstillfällen – men bara om Rut och Rot  får leva vidare, och inför gärna Rit. Lägre moms på tjänster vore också bra.

1,50kr


Mälarhem Service i Västerås, 40 (2), 60%
Peter Blomqvist, VD:
Vi har märkt en stor ökning på antalet privatpersoner som köper hemstädning och är övertygade om att minst 75% skulle sluta med det om Rut togs bort.

1,42kr


Service&Care, Västerås, 1 (0), 0%
Carina Gradin, VD:
Jag var heltidssjukskriven och sökte jobb på 50% men fick ingenting. Startade eget inom hushållsnära tjänster för att skapa jobb!

1,00kr


WiMix Resurs, Lomma, 27 (1), 65%
Max Persson, VD:
Vi har med stor behjälplighet ökat vår verksamhet med Rut som draghjälp. Fler och fler får upp ögonen för vad det verkligen innebär och kan samtidigt använda tjänsten eftersom den har blivit ekonomiskt försvarbar.

1,45kr


Vardagshjälpen i Uppsala, 5 (0), vet ej
Emma Östlund, VD:
Våra anställda är studenter och flera har tidigare jobbat svart med barnpassning, nu får de bättre lön och mer trygghet genom vit anställning. Rut är en förutsättning för företaget, annars hade vi aldrig startat. Fortfarande är det dock en utmaning att få gemene man att använda sig av vit barnpassning som ofta blir något dyrare än svart. Svart arbetskraft vid städ är lite tabubelagt numera men svart barnvakt tycker många är helt ok. Barnvakterna behöver ju också få alla rättigheter som det innebär att vara anställd av ett seriöst företag så försäkringar mm. För min del är det också en kvinnofälla att som många gör jobba bara 80% eller mindre om man har småbarn. Med Rut-avdraget är det lättare som yrkesarbetande småbarnsmamma att faktiskt fortsätta satsa på jobbet, eftersom man lättare kan få hjälp hemma med såväl städning som hämtning från dagis.

1,00kr


Trygg Barnvakt, Stockholm, 27 (0), ca 80%
Madelene Samuelsson, VD:
Bra att tillägga kan ju även vara att utöver ev borttagande av Rut-avdrag så tillkom ju även moms i oktober vilket var tufft nog för en del företag.

1,56kr


Elviras Hemhjälp & Städ, Stockholm, 10 (0), 50%
Ann Weinefalk, VD:
Vi har personal som är ung och inte fått jobb någonstans förrän de kom till Elviras. Vi har även ett antal som städat “svart” och 2 personer kom direkt från en längre tids arbetslöshet. Våra kunder är ofta äldre och har inga stora pengar att röra sig med. De tillhör inte gruppen som de rödgröna försöker utmåla som storkapital o dyl. Den kundgruppen har vi självklart också men de utnyttjar väldigt sällan sitt Rut-avdrag. Våra barnfamiljer är också en grupp vi hjälper och de behöver verkligen hjälp. Detta ger arbete och pengar till statskassan, vilket är mer än vad man kan säga om andra saker det fullständigt vräks pengar på.

1,35kr


Cleanox Alltjänst, Hammar, 0 (0), 0%
Sandra Enoxon, VD:
Jag startade mitt företag 2009 efter en tids arbetslöshet och korta vikariat. Mitt företag går mycket bra just nu och om det fortsätter så här måste jag börja anställa. Om Rut försvinner tror jag nog att det kommer att vara slutet för min verksamhet. Många av mina kunder kommer att tvingas ta hjälp från kommunens service istället. Om Rut-avdraget försvinner blir det för dyrt att anlita mig.

1,00kr


Trivsamma Hem, Stockholm, 12 (0), 30%
Teresa Jódar, VD:
100% av våra kunder är privatpersoner. Om Rut tas bort har vi ingen chans av fortsätta med företaget, detta innebär att 12 personer blir arbetslösa. De skulle behöva socialbidrag och staten skulle förlora ca 100 000 kr per månad i form av skatt. Våra kunder är inte rika utan personer som behöver en tjänst och köper den. Varför är det ok att lämna skor till skomakaren men inte “accepterat” att få professionell städhjälp i sitt hem?

1,21kr


Nanny Sweden, Stockholm, 130 (0), 95%
Malin Snäcke, VD:
Våra kunder är “vanliga” barnfamiljer över hela Stockholmsområdet som har svårt att få ihop vardagspusslet. Det är inte bara höginkomsttagare som det ofta framstår som i pressen! Det blir svårt att fortsätta driva företaget om Rut-avdraget tas bort. Troligtvis måste vi lägga ner.

1,67kr


Astrid Brissman, Livskomfort Livskomfort, Linköping, 110 (38), 50%
Astrid Brissman, VD:
Vi har funnits sedan 1999 men haft en otrolig tillväxt sedan Rut-avdraget infördes. Självklart kommer många av våra kunder att gå tillbaka till att köpa “svart” hemservice om Rut-avdraget försvinner och det blir återigen endast tillgängligt för de mest välbeställda.

1,35kr


Vanisco städ, Kungsängen, 2 (0), 50%Esther Nungari, VD:
Efter att ha varit arbetslös arbetar jag nu heltid och har anställda. Rut-avdraget underlättar för de som vill anlita tjänster utan att behöva betala svart pga höga kostnader. Rut ökar tryggheten för både anställda och kunder.

1,35kr


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen