2020

Vi har sedan december, 2020 skapat en egen sajt för Rutbarometern, så för senaste statistiken och kommentarerna besök Rutbarometern.se

Rutbarometern 2020

Sammanställning och analys av About Time AB baserat på rut-statistik från främst Skatteverket.

Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 3 oktober 2020 samt tidigare statistik som vi sedan analyserat, bearbetat och sammanställt.

Sep:Rut-försäljning* sep 2020 jmft med 2019 (Mkr)  + 15%

* Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Under september månad 2020 ökade den totala Rut-försäljningen med 15 % jämfört med samma period förra året.

Rut-köp per län i september 2020 jämfört 2019:

Län sep, 2019 Mkr* sep, 2020 Mkr* Ökning Andel av Rut
Jämtland 5,8 8,4 46% 0,8%
Uppsala 31,0 42,2 36% 3,9%
Gävleborg 16,3 20,5 26% 1,9%
Västernorrland 11,9 14,5 22% 1,4%
Halland 36,0 43,1 20% 4,0%
Värmland 18,0 21,4 19% 2,0%
Kalmar 14,3 17,0 19% 1,6%
Kronoberg 12,3 14,4 17% 1,3%
Stockholm 343,0 396,8 16% 37,1%
Västra Götaland 130,4 150,4 15% 14,1%
Blekinge 10,3 11,7 14% 1,1%
Västmanland 21,5 24,4 13% 2,3%
Skåne 155,1 173,0 12% 16,2%
Södermanland 22,7 24,6 8% 2,3%
Dalarna 17,4 18,5 6% 1,7%
Norrbotten 10,7 11,0 3% 1,0%
Jönköping 21,4 21,5 0% 2,0%
Västerbotten 11,8 11,7 0% 1,1%
Östergötland 40,5 39,7 -2% 3,7%
Gotland 5,1 3,8 -24% 0,4%
Totalt 936 1 069  

Topplista rut-tjänsters ökning maj 2020 jämfört med förra året 

Tjänst                         Förändring   Omsättning sep-20*
It-tjänster                        123%                 40 Mkr
Trädgård                          18%               226 Mkr
Flytt                                 12%                111 Mkr
Reparation av vitvaror     45%                   9 Mkr
Hemstädning                   12%               708 Mkr
Barnpassning                 -17%                   5 Mkr

Rut-tjänsternas individuella utveckling under året:


 Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 6 juli 2020 samt tidigare statistik som vi sedan analyserat, bearbetat och sammanställt. OBS: Skatteverket korrigerade juni datan i aug-2020 och vi har uppdaterat med denna information.

Juni:Rut-försäljning* juni 2020 jmft med 2019 (Mkr)  + 8%* Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Under juni månad 2020 ökade den totala Rut-försäljningen med 8 % jämfört med samma period förra året.


Topplista rut-tjänsters ökning juni 2020 jämfört med förra året 

Tjänst                         Förändring   Omsättning juni-20
It-tjänster                        76%                27 Mkr
Trädgård                        31%               206 Mkr
Flytt                                20%                 99 Mkr
Reparation av vitvaror    20%                   7 Mkr
Hemstädning                    3%               753 Mkr
Barnpassning                -32%                   7 Mkr


Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 1 juni 2020 samt tidigare statistik som vi sedan analyserat, bearbetat och sammanställt.

Maj:Rut-försäljning* maj 2020 jmft med 2019 (Mkr)  – 7%


* Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Under maj månad 2020 minskade den totala Rut-försäljningen med 7 % jämfört med samma period förra året.


Topplista rut-tjänsters ökning maj 2020 jämfört med förra året 

Tjänst                         Förändring   Omsättning maj-20
It-tjänster                        41%                22 Mkr
Trädgård                        19%               181 Mkr
Flytt                                 5%                 84 Mkr
Reparation av vitvaror     4%                   7 Mkr
Hemstädning                -13%               708 Mkr
Barnpassning               -27%                   8 Mkr

 

Rut-tjänsterna i bokstavsordning: 

 


Maj:Rot-försäljning* maj 2020 jmft med 2019 (Mkr)  -1%

*) Vi har multiplicerat rotavdraget tre gånger (egentligen delat med 0,3) eftersom rotavdraget är 30% av totalbeloppet.


 Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 4 maj 2020 samt tidigare statistik som vi sedan analyserat, bearbetat och sammanställt.

April:Rut-försäljning* april2020 jmft med 2019 (Mkr)  +5%

* Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Under april månad 2020 ökade den totala Rut-försäljningen med 5 % jämfört med samma period förra året.

Observera att ansökan av rutavdrag hos Skatteverket kan göras först efter att tjänsteleverantören har utfört tjänsten och slutkunden har betalat fakturan, så april-siffrorna visar troligen inte den fulla Corona-effekten.


Topplista rut-tjänsters ökning april 2020 jämfört med förra året 

Tjänst                         Ökning     Omsättning april-20
It-tjänster                        47%                21 Mkr
Trädgård                        34%               141 Mkr
Flytt                                 9%                 83 Mkr
Reparation av vitvaror     3%                   7 Mkr
Hemstädning                   0%               689 Mkr
Barnpassning               -22%                   8 Mkr

 

Rut-tjänsterna i bokstavsordning:April:Rot-försäljning* april2020 jmft med 2019 (Mkr)  +18%

*) Vi har multiplicerat rotavdraget tre gånger (egentligen delat med 0,3) eftersom rotavdraget är 30% av totalbeloppet.

Rot-försäljningen verkar stå emot Corona-effekten och ökade med 18% i april. Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 1 april, 2020 samt tidigare statistik som vi sedan analyserat, bearbetat och sammanställt.

Kvartal 1: Rut-försäljning* jan-mars 2020 jmft med 2019 (Mkr)  +13%

* Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Under första kvartalet 2020 ökade den totala Rut-försäljningen med 13% jämfört med samma period förra året.

Januari blev den bästa månaden någonsin med en omsättning på 1 278 Mkr, en ökning med 9% jämfört med 2019. Mars hade den största ökningen med 21%.

Observera att i dessa siffror har inte Corona-effekten slagit igenom eftersom ansökan av rutavdrag hos Skatteverket kan göras först efter att tjänsteleverantören har utfört tjänsten och slutkunden har betalat fakturan.

Kvartal 1: Antal köpare  + 6%*

Antal köpare ökade med 6% jämfört med samma kvartal 2019. Mars hade den högsta ökningen med 10%.

Kvartal 1: Antal företag  + 3%*

Antal företag som utförde tjänster ökade med 3% jämfört med samma kvartal 2019. Mars hade den högsta ökningen med 5%.

* Vi antar att de köpare och företag som förekommer i flera månader är lika stort 2019 som 2020 för att kunna jämföra kvartal. Månadsbasis är korrekt.

Nedan är utvecklingen under året månad per månad för de sex största tjänsterna : hemstädning, trädgårdstjänster, flyttjänster, it-tjänster, barnpassning och reparation av vitvaror. IT-tjänster ökar mest – jämfört med kvartal 1 förra året är ökningen 48%. Säsongstjänsten trädgård hade också ett starkt kvartal med en ökning på 26% och den var 38% i mars.

Rut-dominanten är fortfarande hemstädning som under kvartal 1 omsatte  2 272 Mkr och ökade med 7% jämfört med förra året.

Topplista ökning kvartal 1 2020 jämfört med förra året 

Tjänst                         Ökning     Omsättning kv1-20
It-tjänster                        48%                84 Mkr
Trädgård                        26%               304 Mkr
Reparation av vitvaror   20%                 25 Mkr
Flytt                                10%              277 Mkr
Hemstädning                   7 %           2 272 Mkr
Barnpassning                  8%                 34 Mkr


Kvartal 1: Rot-försäljning* jan-mars 2020 jmft med 2019 (Mkr)  + 6%

*) Vi har multiplicerat rotavdraget tre gånger (egentligen delat med 0,3) eftersom rotavdraget är 30% av totalbeloppet.

Även Rot-försäljningen hade ett bra kvartal och ökade med 6% med en kraftig ökning i mars månad med 22%, jämfört med samma period 2019. (Även för Rot-försäljningen gäller att Corona-krisen inte har hunnit få någon effekt eftersom rotavdraget görs med en eftersläpning.)


Informationen nedan är delvis baserad på grunddata från Skatteverket 8 januari, 2020 och från historiska data som vi analyserat, bearbetat och sammanställt.

Rutbranschens utveckling

(Mkr, 2007-2019)

 

Grafen visar Rut-branschens omsättning* från år 2007 t.o.m. år 2019 och procentsiffrorna visar tillväxtökningen jämfört med året innan. Från år 2007 har branschen ökat med 2 400 % !

Branschen omsatte år 2019 cirka 12,5 miljarder kronor vilket är en ökning med 12% jämfört med året innan (11,1 miljarder). Hemservice där hemstädning ingår är fortfarande överlägset störst av rut-tjänsterna.

Ökningen 2019 var större än 2018 och beror troligtvis på det rutavdraget som höjdes från 25 tkr till 50 tkr per person och år den 1 juli, 2019. Läs mer >

Branschen ger direkt sysselsättning till minst 21 000 heltidstjänster **. Utöver dessa tillkommer indirekta arbeten såsom materialleverantörer, IT, marknadsföring etc. Vi själva är ett exempel på ett sådant företag.

*) I beräkningen av omsättningen har vi multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Eftersom rutavdraget infördes i mitten på 2007 har vi dubblerat den siffran.

**) Heltidstjänster är uträknat med följande antagande: snittpris: 350 kr, årstimmar per person: 1808, administrativ personal:15%. 


Antal köpare

(antal, 2008-2019)

Antal köpare av rut-tjänster, där hemstädning fortsätter vara den största tjänsten, har ökat från 970 000 personer 2018 till 1 020 000st 2019, en ökning med 6%.

Snittköpet av professionell hemservice av de som använt rutavdrag är 12 200 kr per person och år. Alla län förutom


Antal företag 

(antal, 2009-2019)

Antal företag (utförare) som sålde Rut-tjänster under 2019 ökade från 21 100 till 21 900 företag.

Det är fortfarande en ovanlig snedfördelning där vi ser väldigt många små bolag och få större bolag. År 2014 gjorde vi en närmare analys av storleken på bolagen och förutspådde att Hemservice-branschen kommer att  efterlikna Lokalvårdsbranschen i fördelningen mellan stora och små bolag (Se Rutbarometern 2014 ) Vi tror att det inom hemstäd kommer ske flera ihopslagningar och uppköp vilket kommer ge fler större företag och i slutändan färre företag.


Rut köpbelopp per län

(SEK)

 

Den största ökningen av rut-tjänster 2019 jämfört med 2018 skedde i Kronoberg som ökade med 21%.

Stockholm står för 38 % av de totala rut-köpen. Stockholm, Skåne och Västra Götaland står tillsammans för 2/3 av köpen.

Alla län förutom Stockholm ligger under snittköpet per år som är 12 200kr*. Stockholm har ett snittköp per år och person som är 16 500 kr för de köpare som använder rutavdrag.

*) I beräkningen av köpbelopp har vi multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.


Rut omsättning 2019 jämfört med 20182017 & 2016 uppdelat per tjänst (Mkr)

Den klart största rut-tjänsten är hemstädning som ökade med 10% 2019 från 8,1 miljarder kronor 2017 till 9,0 miljarder kronor.  IT-tjänster växte mest och ökade med 42%.

Nedan är utvecklingen under året månad per månad för de sex största tjänsterna: hemstädning, trädgårdstjänster, flyttjänster, it-tjänster, barnpassning och reparation av vitvaror.

 

 

 

 

 

 

 


Prognos 2020

I januariöverenskommelsen mellan C, FP, MP och S är det bestämt att rutavdraget ska öka till 75tkr per person och år. 1 juli, 2019 höjdes det från 25 tkr till 50 tkr men det återstår alltså ytterligare 25 tkr. Detta är givetvis bra för branschen och tillsammans med det underliggande behovet tror vi på en fortsatt positiv utveckling flera år framåt.

Politikerna är även inne på att bredda med fler rut-tjänster, men det kommer nog inte ske under 2020. Men de diskussionerna kan bidra till att de traditionella rut-tjänsterna, som hemstädning, får en positiv uppmärksamhet.

Vi tror också att det kommer bli enklare för konsumenterna att boka direkt över internet vilket bör gynna en utökad marknad.

Detta tror vi medför en fortsatt positiv utveckling för professionell hemservice som bör medföra en ökning på cirka 10% under 2020.

Rulla till toppen