Alliansen föreslår en utvidgning av rut

Alliansen föreslår idag, 30 juni, 2017, ett gemensamt förslag till att utvidga rut. De vill:

Öka rut-avdraget från dagens 25 tkr till 75 tkr per person och år.
(Regeringen sänkte från 50 tkr till 25 tkr 1 januari, 2016.) Centern och Moderaterna har alltså övertygat Kristdemokraterna och Liberalerna om en gemensam höjning (se läget i mars, 2017) Detta är en ganska självklar åtgärd för de som har studerat de positiva effekterna av rutavdraget.

Bredda rut-avdraget till nya tjänster:

  • Trygghets-RUT: RUT breddas till tillsyn av hem vid resa eller frånvaro.
  • Tvätt-RUT: RUT breddas till att även gälla tvätt av kläder som sker utanför hemmet. Det gäller dock ej industriell tvätt.
  • Flytt- och hämt-RUT: RUT breddas till flytt av bohag inom samma bostad, hämtning och lämning av återvinning, bortforsling av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgård.

Vi är inte fullt insatta i de senaste tankegångarna bakom valet av just ovan tjänster och ber att få återkomma med mer information. En breddning är generellt positivt men vi ser dock en fara i tolkningsproblem av tjänsterna och att göra för många förändringar. Alliansen skriver också i sitt förslag att “…bör övervägas att införa ett tak på hur stor skattereduktionen får vara per timme” så de har en tanke att införa en typ av styrning utöver definierade tjänster och har tagit inspiration av vårt förslag till maxbelopp per timme.

Alliansen föreslår också en utredning om avdragsrätten ska höjas från 50% till 60% för äldre över 80år (liknande förslag har Centern och Liberalerna tidigare pratat om) samt om de äldre ska ha tillgång till fler enklare tjänster med rutavdrag.

De föreslår också att bredda möjligheten att köpa tjänster i föräldrars bostad till att även omfatta samtliga närstående familjemedlemmar (syskon och barn).

Läs hela förslaget från Alliansen >

Alliansen föreslår en utvidgning av rut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen