Politikerpanel

Samtliga riksdagspartier inbjöds att delta på i seminariets politikerpanel. Förutom Kd och Sd deltog samtliga. Utfrågningen leddes av About Times Vd Göran Gustafsson. Som representant för rut-branschen sökte Göran tydliga svar på konkreta frågor rörande rut-avdraget och synen på rut-branschen i stort.

Politikerpanel-1 ännu ännu mindre

Illustrativ bild från affärsseminarium, de borgerliga partierna samt Miljöpartiet var samtliga tydligt för Rut, Vänsterpartiet mot och Socialdemokraterna intog en mer tveksam mellanställning.

Diskussionen följde överlag linjen att att de borgerliga partierna och Mp var positiva till Rut, Vp negativt och S tveksamma, t.ex. såg de borgerliga och Mp Rut-tjänster som en del av lösningen vad det gäller att avlasta familjer medan S hade svårt att ge ett tydligt svar. Skillnaden kan illustreras i Henrik von Sydows (M) uttalande att “Ur ett positivt perspektiv ger rut-tjänster avlastning och bidrar till ökad effektivitet i vår samhällsekonomi. Rut bidrar till vita fasta jobb och bidrar till att båda föräldrarna i familjen kan heltidsjobba” och Teres Lindbergs (S) “De som använder rut-tjänster är en del av problematiken då de använder en del av rut-tjänster för mycket till barnuppfostran, det finns en dubbelhet i det”.

Vad det gäller framtiden för Rut var de borgerliga överens om att Rut bör fortleva i sin nuvarande form. De borgerliga kunde framöver tänka sig att även till del vidareutveckla avdraget. Mp förklarade att även de inte har intresse av att försämra rut då tjänster är att föredra framför konsumtion ur miljöhänseende. Mp vill även se en utveckling av rut för att avdraget även skall omfatta reparationstjänster.

S linje att bibehålla hus-avdraget på 50 000 kr men begränsa rut-avdragets del av dessa till max 25 000 kr motiverades av Teres Lindberg med att “vi ser begränsningar med Rut-avdraget idag. Det är orimligt att skattebetalare ska finansiera trädgårdsfester […] största andelen går åt till ställen som Danderyd och Lidingö där folk har de högsta inkomsterna, och det är detta som hela Sveriges skattebetalare skall finansiera”. S linje fick kraftigt mothugg från seminariets deltagande Rut-företag. Främst hade de svårt att förstå varför rot skall tillåtas att omfatta hela avdraget på 50 000 kr och rut enbart 25 000. Teres Lindberg replikerade att rot är en konjunkturåtgärd med rut är en subvention samt vidare att rot i större utsträckning genererar fler arbetstillfällen då rot kräver mer av administration, materialproduktion och underleverantörer.

Huruvida den svarta sektorn minskat (eller ökat) som en följ av Rut ledde till diskussion. V och S hävdade att så inte skett och hänvisade till bristen på undersökningar av sakfrågan medan t.ex. M med emfas hävdade det motsatta. “Detta är det allra viktigaste som Rut bidrar med i reformen och som förklarar den snabba ökningen av vita jobb som tidigare varit svarta. Människor har gått från otrygghet […], svenska folkets vilja att göra rätt för sig har ökat. Det har ökat på skattemoralen, legitimiteten och förtroendet”. Från deltagande rut-företag gas även kraftigt stöd för uppfattningen att rut minskat svartjobben. T.ex. menade Vardagsfrid att förra årets nya kunder till 30% kom från den svarta sektorn och Städpulsen lät förklara att från att tidigare (före rut) fått regelbundna förfrågningar om svarta tjänster numer aldrig erhåller dessa.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen