16-01 Rut-enkät om förändringar

Under perioden 5 januari t.o.m. 15 januari, 2016 genomförde About Time en enkät om de förändringar som trädde i kraft vid årsskiftet 2015/2016 samt de föreslagna utökningarna av rutavdraget. 74 företag svarade på enkäten och dessa har i snitt 55% rut-tjänster av sin totala omsättning, dvs de svarande representerar en del av den befintliga rut-branschen.


Regeringen genomförde flera förändringar 2016-01-01.
Nedan presenteras åsikterna om dessa:

Sänkning 50tkr till 20tkr

(Vad anser ni om beslutet att sänka max rutavdrag från 50tkr till 25tkr)

Rut enkät - sänkning 50tkr till 25 tkr
Rut enkät – sänkning 50tkr till 25 tkr

79% tycker beslutet är mycket dåligt. Exempel på kommentarer:

“Inte bra, redan kunder som har städning en gång varje vecka påverkas.”

“Löjliga argument för sänkning, gör mer skada än nytta.”

“Med många föreslagna nya tjänster bör beloppet istället höjas!”


Matlagning borttagen

(Vad anser ni om beslutet att undanta matlagning i rutavdraget)

Rut enkät - matlagning borttagen
Rut enkät – matlagning borttagen

65% tycker beslutet är mycket dåligt. Exempel på kommentarer:

“Skulle ha underlättat för många äldre och barnfamiljer”

“Plakatpolitik utan verklighetsförankring”


Endast “enklare” städning ingår

(Vad anser ni om beslutet att bara tillåta enklare städning)

Rut enkät - endast enklare städning
Rut enkät – endast enklare städning

70% tycker beslutet är mycket dåligt. Exempel på kommentarer:

“Mesta är enklare städ bör inte påverka mycket, men varför ändra?”

“All administration och extra krångel är negativt för branschen. Vad klassas som enklare städning?


Regeringen och alliansen har kommit överens om att utöka rutavdraget med fler tjänster, troligen fr.o.m. 2016-08-01.
Nedan presenteras åsikterna om detta:

Flytthjälp ska läggas till

(Vad anser ni om beslutet att rutavdraget ska utökas med flytthjälp)

Rut enkät - flytthjälp
Rut enkät – flytthjälp

67% tycker beslutet är mycket bra. Exempel på kommentarer:

“Bra att flyttstäd kan samarbeta med dessa firmor på samma villkor.”

“Flytthjälp sker sällan, verkligen nödvändigt? Finns bättre tjänster.”

“Bra, svart blir vitt!”


Trädgårdstjänster ska utökas

(Vad anser ni om beslutet att rutavdraget ska utökas med fler trädgårdstjänster)

Rut enkät - trädgårdstjänster
Rut enkät – trädgårdstjänster

59% tycker beslutet är mycket bra. Exempel på kommentarer:

“Det är bra att angränsande tjänster kommer med.”

“Gör nog inte så stor skillnad”


IT-tjänster (RIT) ska läggas till

(Vad anser ni om beslutet att rutavdraget ska utökas med IT-tjänster)

Rut enkät - IT tjänster
Rut enkät – IT tjänster

55% tycker beslutet är mycket bra. Exempel på kommentarer:

“Bra! Men taket behöver då höjas!”

“Ja, många som behöver denna hjälp.”

“Tveksamt om Rut-tjänst och konkurrensen ökar.”

I Regeringens promemoria kan utläsas att tjänsterna “…ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden och omfattar inte tex reparationer i verkstad eller…per telefon eller på distans.” Då trenden är molnet-lösningar och möjlighet att ge support på distans finns det en viss utmaning med denna avgränsning.

I Digitaliseringskommisionen rapport står det att de räknar med att merparten av nya jobbtillfällen är kvalificerade tjänster – “1025 av 1293 arbetstillfällen”.Det pågår också diskussioner om andra tjänster.

Nedan presenteras åsikter om några av dessa:

Reparationstjänster ska läggas till

(Vad anser ni om förslaget att rutavdraget ska utökas med reparationstjänster)

Rut enkät - reparationstjänster
Rut enkät – reparationstjänster

58% tycker beslutet är mycket bra. Exempel på kommentarer:

“Ett bra incitament för att reparera saker istället för att slänga allt vid minsta fel!”

“Ett bra steg till att minska skatten på tjänster och öka på prylar.”


 Hundpassning ska läggas till

(Vad anser ni om förslaget att rutavdraget ska utökas med hundpassning)

Rut enkät - hundpassning
Rut enkät – hundpassning

41% tycker beslutet är mycket bra. Exempel på kommentarer:

“Många har hund istället för barn och behöver hjälp precis som barnfamiljer får rutavdrag för barnpassning.

“Bra tjänst, men troligen svårt politiskt då inte anses så sexigt”


 Övriga tjänster

Övriga förslag på tjänster som framfördes:

* Inköp och hemkörning av mat eller andra varor

* Monteringstjänster (möbler, rullgardiner etc)

* Läxhjälp


 Osäkerheten ett stort problem

Det företagen framförde som det stora problemet för vidare expansion är den stora osäkerheten vad som ska gälla framöver med rutavdraget.

Rut enkät - hinder for expansion
Rut enkät – hinder för expansion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen