SWOT-analys

Hitta era styrkor och svagheter

Alla företagare bör gå igenom en s.k SWOT-analys för att få en blick över verksamhetens styrkor och svagheter. SWOT står för Strenghts (styrkor), Weeknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter), Threats (risker/hot).

Vi ger er detta underlag som ett verktyg för att strukturera och utveckla er verksamhet. Översätt exemplen till hur verkligheten ser ut för ert företag eller utgå ifrån dem som diskussionsunderlag med era medarbetare, vilket säkert kan leda till nya spännande infallsvinklar och idéer. (Detta material presenterades på Rut Affärsseminarium.)

SWOT-analys för “Företaget RUT AB”

SWOTanalys_RutAB

Frågor att ställa sig i den egna verksamheten

Hur ska vi göra för att:

  • bibehålla och förbättra våra styrkor?
  • minimera våra svagheter?
  • tillvarata våra möjligheter?
  • förebygga och neutralisera hoten?

Vilka frågor ska vi prioritera?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen