17-06 Rut 10 år

Den 1a juli 2017 är det 10 år sedan rutavdraget infördes och svenska hushåll har sedan dess köpt hemnära tjänster från professionella företag till ett värde av 45 miljarder kronor vilket motsvarar knappt 100 000 heltidsårsarbeten.

Köps vitt av mer än 700 000 hushåll

Vid starten av rutavdraget uppskattade Skatteverket att 150 000 hushåll köpte tjänster svart. Nu 10 år senare är det fler än 700 000 hushåll som istället köper tjänsterna vitt mha ett rutavdrag.

Rut statistik >

Rut svart på vitt >


Branschen har ökat med cirka 1 600 % och sysselsätter nu mer än 20 000 personer.

År 2007 omsatte rutbranschen cirka 0,5 miljarder kronor och 10 år senare mer än 8 mdkr. Det innebär att sysselsättningen gått från cirka 1 000 heltidsanställningar till cirka 16 000 heltidsanställningar. Eftersom många arbetar deltid innebär det att antal sysselsatta personer är långt över 20 000.

Rut statistik >


Riksdagspartierna står bakom rut

Rutavdraget infördes av Alliansen (Centern, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna) efter att de vunnit valet 2006. Grunden lades bland annat i en riksdagsmotion som skrevs 2003 av Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson (C). Sedan dess står även Socialdemokraterna och Miljöpartiet bakom rutavdraget även om de gjort vissa förändringar.

Ruts historia >

Det vill riksdagspartierna inför valet 2018 >


Rutavdraget tog bort skattekilar

Rutavdraget bygger på att köparen får en skatteminskning och 50% avdrag på priset. Detta tog bort det tidigare problemet med höga skattekilar på tjänster som man skulle kunna göra själv. Via den s.k. fakuramodellen görs avdraget sedan 2008 direkt vid köpet.

Rutavdrag pga skattekilar >

Ruts historia >


För varje investerad krona i Rut får stat & kommun tillbaka 1,50 kr

Rutavdraget är en intäktskälla för kommun och stat eftersom slutkonsumenten betalar merparten av den utförda tjänsten. Och skatt och minskad arbetslöshetsersättning ger mer tillbaka än vad det kostar. För varje investerad krona får staten tillbaka mellan 1 och 1,70kr, beroende på hur stor andel av de nyanställda som kommer från arbetslöshet.

Rut ger pengar och jobb tillbaka >


Framtiden för Rut

Jämfört med 2007 när rutavdraget infördes har fokus gått från avlastning i hemmen till att ha störst fokus på de jobb som branschen skapar. Idag diskuteras rutavdraget ofta när det gäller att hitta sysselsättning till nyanlända. Det har bevisligen lyckats för många som stod långt från arbetsmarknaden och modellen bygger från ett verkligt behov från hushåll.

Bland flera riksdagspartier och intresseorganisationer diskuteras också hur man skulle kunna bredda rut till att innefatta alla möjliga hemnära tjänster och inte begränsas till av politiker utvalda. Vi på About Time har också funderat på detta och tycker det är viktigt att i så fall favorisera tjänster som har störst effekt på jobben och därmed mest kostnadseffektivt.

Rutseminarium med politikerpanel mars, 2017 >

Rut/rot förslag: maxbelopp per timme >


Kommentar

“Vi var med vid starten och har på de här 10 åren kunnat se en otrolig utveckling. Det är en så positiv bransch att arbeta i. Hushållen som får välbehövlig avlastning, och alla småföretag som drivs av återkommande besök och därmed är extremt serviceinriktade och fokuserade på kundens bästa. Och så alla anställda som många gånger fått sitt första arbete tack vare rutbranschen.

Attitydförändringen är mycket märkbar bland kunderna och det är roligt att se att den absoluta merparten av företagen verkligen tagit chansen att ta till vara den möjlighet som rutavdraget har givit. De satsar på kvalitet och service och värnar om sin personal.”  säger Göran Gustafsson, VD About Time AB som driver och utvecklar webbaserade affärssystem för rutbranschen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen