Lansering Bokahem

Lansering av Bokahem™ närmar sig! Lansering sker i samarbete med Bokadirekt, som ägs av Hitta.se, som med sina ca 50 000 besök per dag är Sveriges största bokningsportal inom skönhet och hälsa. I samband med lanseringen kommer Bokadirekt att medge möjligheten att även boka städtjänster som exklusivt kommer att levereras av TimeWave-kunder.

Som vi tidigare berättat så kommer slutkunder på Bokadirekt att presenteras lediga tider (luckor) från städföretag som är verksamma i det egna området. De luckor som visas är faktiska lediga tider från era scheman och enbart de (med tanke på t.ex. restid) bästa luckorna visas. Vid en slutförd bokning kommer arbetsorderna automatiskt att skapas och anställd kopplas till uppdraget/uppdragen, d.v.s. ett helt automatiserat flöde. Läs mer om Bokahem för leverantörer här »

Lansering sker i Stockholm och lanseringsdatum är är onsdag tredje juni. Vi vill att ni som är verksamma i Stockholm och vill vara med från början anmäler er senast torsdag 14:e maj. I samband med detta vill vi gärna att ni även väljer att boka in er på något av våra två webb-baserade utbildningstillfällen som vi håller måndag 18 juni och onsdag 20 juni. Under nästa vecka kommer vi även att skicka skriftlig manual samt instruktionsfilm och ni kommer även att få de uppgifter ni behöver för att komma åt det gränssnitt där ni gör nödvändiga inställningar för tjänsten.

För er som har verksamhetsområden utanför Stockholm så återkommer vi med mer information i samband med lanseringen. Vill ni anmäla er redan nu går det bra, vi ber er dock att inte boka in er på någon av utbildningarna. Fler utbildningstillfällen kommer när vi expanderar utanför Stockholm.

Anmäl er här »


Lanseringsupplägg

För att säkerställa teknik, flöden och logik kommer vi att ha en begränsad lansering där vi initialt erbjuder slutkunder i centrala Stockholm att boka städtjänster, och därefter östra och södra Stockholm och slutligen hela Storstockholm. Varje etapp beräknas omfatta 1-2 veckor. Vi kommer under de första etapperna att enbart medge ett mindre antal bokningar för att från vårt håll säkerställa tjänsten.

 

Kommersiellt upplägg

• Kostnadsfri exponering på Bokadirekt.
• Ingen anslutningsavgift för er som är kunder till oss idag.
• För nya kunder som kommer in via Bokadirekt tas 10% av fakturerat belopp under 6 månader.
• För redan befintliga kunder till er (kund som haft minst en bokning senaste 6 månaderna) som bokar via Bokadirekt tas ingen avgift.

Avtal skrivs med AboutTime Engines som är ett separat bolag. AboutTime Engines står för den tekniska lösningen och avtal med Bokadirekt.


Tjänster som erbjuds via Bokadirekt.se

Bokadirekt kommer att erbjuda bokningar av följande tjänster:

• Hemstädning enstaka
• Hemstädning återkommande (varje vecka, varannan vecka och var fjärde vecka)
• Hemstädsmöte, 1 timme
• Storstädning
• Flyttstädning

Lite framöver kommer även Kontorsstädning att erbjudas. Ytterligare tjänster kan tillkomma senare.


Förberedelser

Vi kommer att återkomma (bl.a. under webb-utbildningen) kring vilka förberedelser ni behöver göra men redan nu kan ni börja förbereda vissa delar.

För att kunna presentera luckor finns ev relativt avancerad logik för att dels räkna ut vilka luckor ni har, och vilka av dessa som är bäst och skall presenteras för slutkund. För att göra detta beräknar vi bl.a. restid och tar // något mer förutom rabatt //

• Tillgänglighet anställda

Samtliga anställda måste ha en angiven Tillgänglighet (läs t.ex. här »). Har en anställd (som är bokningsbar via Bokadirekt) ingen tillgänglighet räknar vi med att denne är tillgänglig för bokningar alla veckans dagar, dygnet runt. Och det kan bli tokigt!

• Bokatjänster

Upplagda tjänster i TimeWave måste matchas med de tjänster som erbjuds via Bokadirekt. Vi rekommenderar att ni skapar en ny tjänstekategori t.ex. benämnd “Bokatjänster – privat”. Under denna kategori lägger ni på vanligt vis upp tjänster som motsvara de som skall erbjudas via Bokadirekt. Samtliga tjänster skall vara av typen kr/timme.

• Koppla anställda till Bokatjänster

För att luckor för anställda skall kunna hittas måste de anställda var kopplade till de Bokatjänster som de kan utföra. Med andra ord, anställda som är skall göras bokningsbara via Bokadirekt skall kopplas till dessa tjänster på sitt anställdkort under fliken Tillgänglighet.

• Bokatagg

Vid bokning via Bokadirket kommer kunden få ange om denne har “Katt eller hund”. För att vi då skall kunna exkludera era anställda som har allergier eller av annan anledning inte vill vara i närheten av katt eller hund måste ni skapa en motsvarande tagg och koppla denna tagg till anställda som inte skall utföra tjänster i hem där katt eller hund förekommer.

• Ärendehantering

Bokningar hanteras med 100% automatik, men för att ni skall bli medvetna om att ni erhållit en ny bokning via Bokadirekt, t.ex. för att kontrollera den eller för att kontakta kund, kommer ett nytt ärende (kopplat till arbetsorder och kund) att skapas. Ni behöver sålunda vår Ärendehantering för att kunna koppla er mot tjänsten. I ert anmälningsformulär kommer ni kunna ange om ni har detta tillval eller ej, om inte så återkommer vi till er inom kort.


Lite om hur vi hittar luckor och presentation

 

  • Närhetsprincip
    Lorep ispum
  • Rabatt styr
    Lorep ispum
  • Ej hänsyn lunch
    Lorep ispum

Anmäl er här »

****

to self: https://abouttimeab.atlassian.net/wiki/spaces/PE/pages/1275002882/User+guide+BokaSupplier+-+Swedish

Bokaplugin – check vid bokning

//. Vi kommer först att medge bokningar i centrala Stockholm, därefter västra och södra Stockholm och slutligen i hela Storstockholm. Ni kan se här vilka postorter som omfattas i lanseringen »   //

https://abouttimeab.atlassian.net/wiki/spaces/PE/pages/1547730985/Boka+implementation+launch

Rulla till toppen