Affärsutveckling – process

Vår process för att utveckla en teknisk lösning till ert problem eller behov.

 1. Klarlägg flaskhals och/eller behov.
  Exempel flaskhals: En kundbokning tar för lång tid och är beroende av en person.
  Exempel behov: Vi vill få en smidigare process och automatisera.

 2. Ta fram de viktigaste scenarierna.
  Exempel: Den mest komplexa bokningen gäller fönsterputsning (processbeskrivning).
 3. Sätt mål för projektet
  Exempel: Bokning av fönsterputsning ska ta max 5 minuter (idag 25 min) och 50% av bokningarna ska kunna göras av kunden själv (idag 0%).
 4. Utformande av kravspec
  Exempel: Beskrivning av den tekniska lösningen som består av ett anpassat formulär per tjänst som kundtjänst fyller i och som automatiskt kommunicerar med TimeWave och skapar kund, arbetsorder med mera.
 5. Utvecklingsprojekt
  Vårt utvecklingsteam utgår från kravspecen och visar preliminära versioner för att få feedback innan den slutgiltiga versionen tas fram.
 6. Lansering
  Vi lanserar den nya funktionaliteten enligt en överenskommen tidplan.
 7. Uppföljning
  En uppföljning görs alltid för att se hur väl den tekniska lösningen fungerar jämfört med uppsatta mål.
Rulla till toppen