Nya rut och rot krav ska implementeras i rekordfart

Den 4e december, 2014 klubbade Riksdagen igenom nya krav på hur rut- och rotavdraget ska rapporteras till Skatteverket, lite i skymundan av den politiska turbulensen. Vi har sedan dess varit i kontakt med Riksdag, Regering och Skatteverket för att förstå hur den nya lagen ska tolkas och hur kraven ska tillämpas i praktiken. Det är den tidigare borgerliga regeringens förslag som nu är en ny lag att ta hänsyn till. Bakgrunden är bland annat gråzonen som utnyttjats i Rotbranschen där uppdrag som egentligen är övervägande material istället redovisas som merparten tjänster, ofta i ett paketpris. Därför kommer det vara nödvändigt att även redovisa följande:

  1. antal arbetade timmar
  2. debiterade kostnader för material
  3. debiterade kostnader för annat än hushållsarbete och material
  4. vilken typ av tjänst som har utförts

Begäran ska dessutom vara elektronisk.

Lagen träder i kraft redan den 1 januari, 2015 men i praktiken gäller den från och med fakturor med betalningsdatum den 1 april, 2015. (“den nya lydelsen tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter den 31 mars 2015.”)

Det finns möjlighet till dispens i 6 månader men gäller bara inlämningsformen dvs att få tillåtelse att göra det via papper istället för elektroniskt. Tyvärr är det inte riktigt där utmaningen ligger.

Det beslutsfattarna tyvärr inte tagit någon hänsyn till är tidsfristen. De lite större Rut-företagen har tusentals fakturor i månaden (något helt annat än Rot-branschen) och det är givetvis helt omöjligt att rapportera detta manuellt. Detta innebär att det är upp till affärssystemsutvecklarna (tex vi med TimeWave affärssystem) att hinna utveckla något som fungerar redan den 1 april, 2015. Och även om Skatteverket varit i startgroparna sedan i somras har de ännu inte någon färdig teknisk spec för detta utan bara ett utkast – så det är en verklig utmaning. Känslan är att Rut återigen får ta en smäll som är lite felriktad, men i slutändan är tanken ändå god för att få en fortsatt positiv och vit utveckling av branschen.

——-

Riksdagens beslut för de nya Rut och Rot kraven >

 

Nya rut och rot krav ska implementeras i rekordfart

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen