Rut har sopat undan den svarta marknaden, nu bara max 12%

Rutavdrag svart och vitt 2014_04_08Viss media, samt vissa politiker, har påstått att den svarta marknaden är oförändrad i Rutbranschen (se t.ex. Aftonbladets ledare 2014-03-24 samt S uttalande 2014-04-15 i samma tidning). Detta är givetvis inte korrekt och det är intressant att konstatera att flera av de som uttalar sig eller skriver artiklar i grund och botten har Skatteverkets rapport: “Rut och Rot och Svart och Vitt” som referens. Vi har analyserat denna rapport och annan statistik från Skatteverket och vi gör en helt annan slutsats (vilket även Skatteverket gör). Vi kan konstatera att den svarta marknaden har gått från drygt 70% till max 12% tack vare Rutavdraget.

Se underlag och analys >

Anledningen till att det tidigare gjordes svartköp berodde på att det var billigt, fanns begränsat utbud, och det var den gängse attityden. Det är en helt annan sak idag – nu är priset på en överkomlig nivå för de flesta, utbudet är stort och lättillgängligt och användning av Rutavdraget är ett självklart val. Redan år 2011 kunde Skatteverket konstatera att 88% föredrog att köpa vitt framför svart tack vare Rutavdraget.

Trögheten i övergången från svart till vitt, som berodde på att man inte ville bryta en fungerande överenskommelse, är nu passerad så det är lättare att bedöma den svarta marknaden. Denna avspeglas av de få som fortsatt anser det vara ok att köpa svart (även om flera av dessa ändå köper vitt pga lättillgängligheten och kvaliteten). Det viktiga är alltså attitydförändringen som gjort att den svarta marknaden tynat bort.

Flera av er Rut-företag som vi har kontakt med, tex Peter Svanborg på Hjälp Hemma, kan berätta historier om kunder som öppet deklarerade att de tidigare haft svart städhjälp men att de nu föredrog att köpa vitt. Eller att personal tidigare arbetade svart men nu hellre tog anställning och dessutom tog med sig sina kunder som då blev “vita”.

Så argumentet att inte den svarta marknaden minskat pga av Rutavdraget kan vi konstatera är direkt felaktigt. Attitydförändringen kan vi alla känna och dessutom ha analysen “Rut-svart på vitt” att luta oss emot. Vad sedan de olika riksdagspartierna vill stå bakom vad gäller Rutavdraget är en annan sak och upp till dem, och det ska bli spännande att höra argumenten på Rutseminariet den 26 maj.

Rut har sopat undan den svarta marknaden, nu bara max 12%

11 svar på ”Rut har sopat undan den svarta marknaden, nu bara max 12%

 1. Bra! Ja det blir ju bara fånigt när det förs fram att den svarta marknaden inte minskat, det vet väl alla!

 2. “Utöver detta har vi använt Skatteverkets intervju-undersökning, publicerad 2011, som visar att 88% inte anser att det är ok att köpa svart hemstädning. Detta innebär att det är max 12% av den totala Rut-marknaden som består av svartköp.”

  Jag förstår inte. Frågar man 1000 personer om de tycker det är “ok” att köra 120 km/h fast man bara får köra 110, så kan man nog anta att de som svarar att det inte är ok är större än andelen som aldrig kör fort.

  Att i en enkät säga att det inte är okej att köpa svart hemstädning behöver inte betyda att man aldrig gör det.

  1. Ditt antagande går åt bägge hållen, dvs även om man anser att det är ok att köpa svart betyder det inte att man gör det. Då “utbudet” av vita företag är så mycket större och mer lättillgängligt (och bättre) än svarta erbjudanden så är det snarare så att den svarta marknaden troligen är mycket mindre än vad vi antagit ovan. Tjusningen att köra fort som du beskriver ovan löses i detta fall bäst med ett vitt företag.

   1. Förvisso. Att säga att det är “OK” att köpa svart betyder inte att man gör det, liksom att säga att det är “INTE OK” att köpa svart inte betyder att man INTE gör det.

    Men är dessa grupper lika stora? Det kanske de är, jag har ingen aning. Det kan vara så att det är fler som är “OK” med att köpa svart faktiskt inte gör det, än gruppen som är “INTE OK” med att köpa svart som trots det ändå gör det. Eller så är det tvärtom?

    Oavsett vilket bör man väl kanske vara lite försiktig med att dra slutsatsen att det är “max 12 procent” som köper svart, eller? Om vi antar att uttalandet att något är “OK” inte behöver stämma överens med hur man faktiskt agerar, så kan ju siffran vara både betydligt högre och betydligt lägre än 12 procent.

    I Skatteverkets rapport står det hur som helst;

    “Kalkylen av effekten på svartstädning utgår från de som svarat att de tidigare köpte tjänsten svart. I svartarbetskartläggningen 2005 beräknades antalet hushåll som köpte svart till 147 000. De tidigare svartköpare som finns i RUT-populationen uppgår uttryckt i antal hushåll till ca 14 000. Det motsvarar en minskning med 10 procent av antalet svartköpande hushåll.”

    (Men denna jämförelse gäller 2005 till 2011, vet inte riktigt var du fått dina 2013-siffror från. Men det är väl i och för sig troligt att ytterligare några stycken gått över från att köpa svart till att köpa vitt.)

    1. Kul att du är intresserad och bra frågor.
     Angående det stycket som du hänvisar till i Skatteverkets rapport är det ett försök av dem att utgå från de 147000 hushåll som uppskattades köpa svart 2005. De uppskattar en minskning av just dessa hushåll på 10% utifrån en siffra på 6% som (vågade) svara att de köpte svart tidigare men nu valt rutavdrag och då översatte Skatteverket det till att dessa då kom från just de 147000 hushållen.
     Skatteverket har sedan i sin rapport ett långt resonemang om att den svarta marknaden minskat mycket mer. Detta pga en initial tröghet i den svarta marknaden pga att man helt enkelt var nöjd med sin hemstädning och inte vill ändra detta omedelbart även om man attitydmässigt ändrat sig och helst skulle köpa vitt.
     I vår analys har vi gjort antagandet att denna tröghet är passerad efter 7 år då befintliga överenskommelser bör ha haft möjlighet att omprövas från båda parter.
     Med det antagandet behöver vi inte längre ta hänsyn till hur just dessa 147 000 hushåll valde att göra utan kan utgå från en annan attitydanalys som finns i samma rapport av Skatteverket nämligen att 88% inte anser det vara ok att köpa svart.
     Till saken hör också att det blir ju ganska fånigt av vissa debattörer i media att hänga kvar vid hur marknaden såg ut 2005 och vad dessa 147 000 hushåll gör idag, det intressanta är ju att titta på hela marknaden och då är det ingen tvekan att minskningen av den svarta marknaden har skett med mer än en faktor 6, och det är ju en enorm skillnad, precis som vår analys visar.

     1. ”ingen tvekan att minskningen av den svarta marknaden har
      skett med mer än en faktor 6, och det är ju en enorm skillnad, precis som vår
      analys visar.”

      Det här har du ju stöd för ens i er egen analys.

      Som ni skriver:

      ”Och den svarta marknaden har minskat från av Skatteverket
      uppskattade ca 150 000 hushåll till mindre än 75 000, troligen mycket mindre än
      så.”

      Drygt en halvering, alltså. Ingen faktor 6-minskning.

      Men min huvudpoäng är att jag ifrågasätter slutsatserna av
      attitydundersökningen.

      Dessutom är de 88 ”INTE OK”-procenten hela befolkningen? Och
      de allra flesta köper väl varken vita eller svarta hushållstjänster. Det är
      inte självklart att attityderna bland de som köper tjänster (svarta eller vita)
      är exakt lika dan som bland dem som inte köper tjänster. En person som varken
      har råd med vita eller svarta tjänster kan exempelvis vara mindre positiv till
      att köpa svarta tjänster, än i befolkningen i genomsnitt. Jag påstår alltså
      inte att det är så, men er ”max 12 procent”-slutsats är, tycker jag, allt för
      långtgående.

      Frågar du hela befolkningen ”Använder du läppstift testat på
      djur?” så faller mer eller mindre halva befolkningen bort direkt. Det innebär
      för den sakens skull inte nödvändigtvis att hälften av alla
      läppstiftskonsumenter bojkottar läppstift som har testats på djur.

     2. Äsch, ber om ursäkt för konstig formatering. Parkerade texten i word innan och tydligen ställde det till det…

     3. Ingen fara, resonemanget går igenom.
      Du har rätt jag uttryckte mig slarvigt(på samma sätt som de jag kritiserar 🙂 ), nu ändrat min mening till “… svarta marknadens andel av den totala har skett med mer än en faktor 6”

      Du har rätt att 12 % är för hela befolkningen och ditt resonemang är korrekt att det nödväntigtvis inte är samma siffra för de som sedan köper. Dock gör vi bedömningen att det är troligare att de som faktiskt köper hemstädning snarare har en ännu lägre procent som anser det vara ok med svartköp. Det är ett skäl varför vi bedömer det vara “max” 12%, två andra skäl är att attitydförändringen har fortsatt i positiv riktning sedan Skatteverkets enkät samt, som jag tidigare vidareutvecklat, att av de som anser det vara ok att köpa svart troligen ändå till stor del köper vitt pga det bättre utbudet, kvaliteten och en mängd andra skäl.

     4. “Dock gör vi bedömningen att det är troligare att de som faktiskt köper hemstädning snarare har en ännu lägre procent som anser det vara ok med svartköp.”

      Om den bedömningen är korrekt så är det ju faktiskt inte särskilt kontroversiellt att dra slutsatsen att det är max 12 procent av de som köper hushållstjänster som köper svarta. Men tycker du inte att det i så fall är på sin plats att grunda den bedömningen på något vis? Jag menar, om bedömningen är felaktig så faller ju resonemanget helt och hållet, eller? Om du inte tycker att bedömningen förtjänar att ens motiveras så är väl det minsta man kan begära att ni är tydliga med biten.

      Men det går ju enkelt att uppdatera texten med något i stil med “Eftersom vi bedömer att acceptansen för att betala svarta tjänster är lägre bland de som köper hushållstjänster än i befolkningen i stort, så drar vi slutsatsen att svarta tjänster i själva verket står för mindre andel än 12 procent.”

      Själv är jag inte övertygad om att det är så, utan kan tänka mig att acceptansen för lagbrott där det överhuvudtaget inte är aktuellt, än bland de som så att säga har möjlighet att betala svart.

      Exempelvis kan man tänka sig att frågan “Är det okej att bryta mot LAS?” får fler “Ja.” bland företagare än bland icke företagare.

      Eftersom utbudet på vita tjänster växer så tror jag att du har rätt i din andra punkt. Det är nog inte många idag som går över från vitt till svart, men en del som går över från svart till vitt.

  2. Det är också ganska stor en skillnad mellan “ok att köpa” och “föredrar att köpa”.
   Jfr med t.ex. “det är ok att köra för fort men jag föredrar att hålla hastigheten”. Vad gör jag då (vanligtvis)?

 3. Förstår inte att något parti vill ta bort Rut-avdraget. Det ger många pensionärer som inte orkar putsa fönster eller städa möjlighet att ha råd att ta hjälp till detta. Hemtjänsten får t.ex. inte putsa fönster eller skaka mattor m.m.
  men som ändå kostar pengar för pensionärer.

  Barnfamiljer som dubbelarbetar, varför missunna dem att få hjälp med städning och mer tid för barnen, de skulle kanske inte annars ha råd att skaffa denna städhjälp eller fönsterputshjälp.

  Och dessutom om detta Rutavdrag försvinner så blir ju massor med människor utan arbete som nu kan få social trygghet genom att arbetena är inte svarta.. Och det är inte alls så att de tycker att det är dåliga arbeten.

  Men att arbeta svart är mycket dåligt och ger inga pensionspoäng.

  Ha kvar Rutavdraget för allas bästa!

  Har vi inte nog med arbetslöshet i Sverige utan att göra alla dessa som nu får arbete genom Rut-avdraget arbetslösa?

  Ni som är emot detta Rut-avdrag blir också gamla och kanske inte lika rörliga längre och skulle säkert vara glada över detta Rutavdrag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen