Lagförslag om utökade krav på Rut och Rot

RegeringskanslietFinansdepartementet har i en lagrådsremiss föreslagit att begäran av rut- och rotavdrag (“Förbättringar av husavdragets fakturamodell”) ska utökas med följande information:

  • antalet arbetade timmar
  • debiterad ersättning för material
  • debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material samt
  • vilken typ av arbete som har utförts.

En begäran om utbetalning ska endast kunna lämnas elektroniskt.

De föreslagna lagändringarna är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2015.

Innan detta kan ske måste Regeringen skriva en Proposition, det vill säga det lagförslag regeringen ska lämna till riksdagen. Sedan ska beslut tas  i Riksdagen. Ännu finns inget datum för detta.

Läs mer på http://www.regeringen.se/sb/d/18203/a/241435

Lagförslag om utökade krav på Rut och Rot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen