Partiernas Rut och Rot förslag

Inför Rut affärsseminarium som vi anordnar 26 maj har vi analyserat alla riksdagspartiers ståndpunkt vad gäller rutavdraget och rotavdraget som det ser ut just nu. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gör skillnad på Rut och Rot, där de favoriserar Rotavdraget och vill dra ned respektive avskaffa Rutavdraget.

Inom alliansen finns det flera förslag att utöka Rutavdraget. Dock kan vi konstatera att både Centern och Folkpartiet backar på flera förslag, troligen därför att Anders Borg vill hålla igen utgifterna. Det är anmärkningsvärt att Folkpartiet har information på sin hemsida som de inte står för (se politik a-ö / Rot och Rut).

Miljöpartiet utmärker sig genom att ha en klar linje för miljö och hållbarhet och vill utöka Rutavdraget med reparationstjänster och vill inrikta Rotavdraget på energisparande åtgärder. Sverigedemokraterna är positiva till både Rut och Rot, men vi har inte lyckats få klarhet i vad de faktiskt vill göra.

Rut-avdrag - detta vill partierna

Källa: Partiernas webbsidor, e-post och telefonkontakt med partiernas talesperson i skatteutskottet. Sammanställt av About Time.

Citat från ansvariga ledamöter i Skatteutskottet:

Mats Pertoft, MP:
”Miljöpartiets vill att skatterna ska höjas på det som smutsar ner miljön och sänkas på det som är bra för miljön och skapar nya jobb. Därför vill vi bl a utvidga RUT-avdraget till att även omfatta reparationstjänster. Vi föreslår även en sänkning av arbetsgivaravgifterna för småföretagare med 10 % samt slopat sjuklöneansvar.”

Henrik von Sydow, M:
”Vi är positiva till såväl RUT som ROT-avdragen och föreslår inga förändringar av regelverket. Båda skattereformerna skapar nya vita jobb varje dag – det kommer kosta i jobb och öka svartarbeten om skattereformerna försämras.”

Lars Gustafsson, KD:
”Kristdemokraternas Riksting, högsta beslutande organ, har ställt sig positivt till fler rut-tjänster ex. datorhjälp mm.”

Jacob Johnson, V:
” Vi vill avskaffa RUT-avdraget och använda kostnaderna för denna skattesubvention till att förbättra den offentligt finansierade välfärden. ”

Leif Jakobsson, S:
”Vi socialdemokrater vill begränsa det enskilda RUT-uttaget till 25.000 kr år. Den summan täcker väl normal städhjälp och andra avlastningsarbetet i hemmet som RUT är tänkt att täcka. Det nuvarande taket tycks trigga till innovationer som bartender-RUT och annat.
Läxrut kommer vi att avskaffa. Vill betona att det inte är en halvering av RUT, med detta tak täcks de allra flestas nuvarande uttag väl in.”

Vi har även pratat med Karin Nilsson, C och Gunnar Andrén, FP som bekräftar att de är positiva till Rut och Rot, men att deras respektive parti i dagsläget inte har några förslag på utvidgning.

Läs Görans kommentarer till partiernas förslag »

Läs mer om läget i branschen på Rutbarometern »

Städ- eller tjänsteföretag? Rut-avdrag med full automatik – TimeWave affärssystem »

2 svar på ”Partiernas Rut och Rot förslag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen