Rut-avdrag i Regeringens proposition 2015

Detta är Regeringens förslag som ska godkännas av Riksdagen.

* Det maximala RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per skattskyldig och år för personer som inte har fyllt 65 år. Ska träda i kraft den 1 januari 2016.

* Slopat RUT-avdrag för matlagning och poolrengöring från och med 1 januari 2016.

* Slopad läx-RUT. RUT-avdragets skattereduktion för barnpassning ändras så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Utdrag ur regeringens och socialdemokraternas budgetproposition för 2015:

Det maximala RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per skattskyldig och år för personer som inte har fyllt 65 år. 
Med ett lägre tak för RUT-avdraget riktas avdraget mer till vanliga familjers behov av hushållsarbete och förbättrar avdragets fördelningsprofil. Undantag bör dock göras för äldre personer som kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Slopat RUT-avdrag för matlagning och poolrengöring:
RUT-avdraget för matlagning omfattar inte bara enklare matlagning utan även avancerad sådan utförd av professionella kockar, och har även kommit att inkludera anlitande av bartenders. RUT-avdraget för städning har kommit att inkludera enkel ”veckorengöring” av inomhuspool. Rengöring av inomhuspool kan emellertid inte anses tillhöra hushållsarbetets kärnområden. 
RUT-avdraget bör därför vid en samlad bedömning inte omfatta matlagning och poolrengöring inomhus och föreslås upphöra från och med 1 januari 2016. 

Regeringen kommer att undersöka om det finns anledning att begränsa antalet RUT-tjänster ytterligare.

———–

Slopad läx-RUT:

RUT-avdragets skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete, s.k. läx-RUT tas bort. RUT-avdragets skattereduktion för barnpassning ändras samtidigt så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete.

Elevers möjlighet att få hjälp med läxor bör inte vara beroende av om de har föräldrar med betalningsförmåga för att köpa läxhjälp. Skolan ska vara sammanhållen och likvärdig.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Läs Göran Gustafssons blogginlägg om socialdemokraternas budget 2015 – Magdalena Andersson sänker rutavdraget pga hembiträden och kocklandslag

Städ- eller tjänsteföretag? Rut-avdrag med full automatik – TimeWave affärssystem »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen