2018

Rutbarometern 2018

Sammanställning och analys av About Time AB baserat på rut-statistik från främst Skatteverket.


Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 14e augusti, 2018 och från historiska data som vi sedan analyserat, bearbetat och sammanställt.

Rut-försäljning* jan-juli 2018 jämfört med 2017 (Mkr)   + 12%

Rut forsaljning 2018 jan-juli About Time

Under de sju första månaderna har Rut-försäljningen ökat med 12%. Det motsvarar cirka 2 000 nya heltidstjänster.

I maj, 2018 passerades 1 miljard kronor för första gången någonsin för en enskild månad och det nya rekordet är 1 062 Mkr. Även i juli var omsättningen över 1 miljard kronor. Juli var en ovanligt stark månad med en ökning på 15% jämfört med 2017.

Hemstädning är fortsatt klart störst och står för drygt 75%. Fördelningen av rut-tjänster fram t.o.m. juli, 2018:

Rut forsaljning uppdelat i tjanster 2018-07

Nedan är utvecklingen för de största rut-tjänsterna samt reparation av vitvaror.
(Barnpassning fortsätter ligger ganska stabilt runt cirka 10Mkr per månad.)

Hemstadning m rutavdrag 2016 2017 och 2018_2018-07

Hemstädning hade en rekordmånad i maj som innebar en omsättning på 806 Mkr. Juli var också en ovanligt stark månad som bådar gott inför hösten.


Tradgard m rutavdrag 2016 2017 och 2018_2018-07

Trädgårdstjänster följer sin karaktäristiska årsvariation och även om juli var en stark månad så är det ännu en bit kvar till nivån från oktober, 2017. Men vi räknar med en positiv höst då nya rekord kommer att slås.


 

Flyttjanster m rutavdrag 2016 2017 och 2018_2018-07

Flyttjänster har en negativ trend jämfört med förra året och påverkas säkert av den osäkra bostadsmarknaden. Det borde kunna kompenseras något av att fler privatpersoner köper flyttjänster istället för att hantera själv.


IT-tjanster m rutavdrag 2016 2017 och 2018_2018-07

IT-tjänster har inte lyckats hålla i den positiva trenden från förra året utan har just nu en negativ trend. Kanske gjorde den fina sommaren svenskarna mindre intresserade av våra burkar hemma och trenden kan bli positiv igen när hösten kommer?


Reparation av vitvaror m rutavdrag 2016 2017 och 2018_2018-07

Reparation av vitvaror har inte lyckats lyfta utan är kvar på cirka 5-6 Mkr per månad.


De län där rut ökar mest under 2018 jämfört med 2017 är (data t.o.m. 14/8-18):

Län Rutavdrag
ack. 2018
Köpbelopp*
ack. 2018
Ökning jmft
med 2017
1 Jämtland 20 084 772 44 186 498 125%
2 Västernorrland 38 993 615 85 785 953 118%
3 Västmanland 66 675 018 146 685 040 114%
4 Blekinge 31 017 810 68 239 182 114%
5 Västerbotten 35 501 411 78 103 104 114%
6 Stockholm 1 183 354 225 2 603 379 295 113%
7 Skåne 458 511 751 1 008 725 852 112%
8 Södermanland 69 445 041 152 779 090 112%
9 Jönköping 68 680 749 151 097 648 112%
10 Halland 108 847 364 239 464 201 112%
11 Västra Götaland 423 872 017 932 518 437 111%
12 Värmland 55 381 813 121 839 989 111%
13 Uppsala 99 556 502 219 024 304 111%
14 Kronoberg 36 134 832 79 496 630 110%
15 Örebro 57 646 062 126 821 336 110%
16 Norrbotten 35 232 207 77 510 855 110%
17 Östergötland 116 200 584 255 641 285 110%
18 Gävleborg 49 859 078 109 689 972 108%
19 Dalarna 49 219 949 108 283 888 108%
20 Gotland 11 044 861 24 298 694 107%
21 Kalmar 42 631 154 93 788 539 106%
  Uppgift saknas 6 127 064 13 479 541  
  Sverige 3 064 017 879 6 740 839 334 112%

 

*) Köp-belopp och rut-försäljning är beräknat på samma sätt genom att multiplicera rutavdraget två gånger samt addera10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. 

Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket april, 2018 och från april 2017 som vi sedan analyserat, bearbetat och sammanställt.

Kvartal 1: Rut-försäljning* jan-mars 2018 jämfört med 2017 (Mkr)   + 11%

Rut försäljning 2018 jan-mars About Time

Under kvartal 1 ökade den totala Rut-försäljningen med 11%. Januari månad var nära rekordmånaden december-17 och var 13% bättre jämfört med januari, 2017. Februari var 22% bättre än samma månad förra året. Mars visade ingen ökning, troligen beroende på en tidig påsk i år som påverkar avbokningar för hemstädning samt en sen vår som påverkar trädgård.

Hemstädning är fortsatt klart störst och står för 77%. Fördelningen av rut-tjänster under kvartal 1, 2018:

Rut-tjänsters fördelning kvartal 1 2018

 

Nedan är utvecklingen för de fyra största rut-tjänsterna, hemstädning, trädgård, flytt och It-tjänster under kvartal 1, 2018. På femte plats kommer barnpassning som ligger ganska stabilt runt cirka 10Mkr per månad.

Hemstädning m rutavdrag 2016 2017 och 2018

Trädgård m rutavdrag 2016 2017 och 2018
Flyttjänster m rutavdrag 2016 2017 och 2018

 

IT-tjänster m rutavdrag 2016 2017 och 2018

 

De län där rut ökar mest under kvartal 1, 2018 jämfört med kvartal 1, 2017 är:

Län där rut ökar snabbast kvartal 1 2018

 

*) Köp-belopp och rut-försäljning är beräknat på samma sätt genom att multiplicera rutavdraget två gånger samt addera10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 5e januari, 2018.

Rutbranschens utveckling

(Mkr, 2007-2017)

Rut forsaljning 2007-2017 About Time

Grafen visar Rut-branschens omsättning* från år 2007 t.o.m. år 2017 och procentsiffrorna visar tillväxtökningen jämfört med året innan.

Branschen omsatte år 2017 cirka 10,2 miljarder kronor vilket är en ökning med 25% jämfört med året innan (8,1 miljarder).

Jämfört med det första året med rutavdrag, år 2007, är det en ökning med 1 900 %.

I januari 2017 infördes den nya rut-tjänsten reparation av vitvaror (se ruts historia > ) som omsatte cirka 50 Mkr.

Branschen ger direkt sysselsättning till minst 17 000 heltidstjänster **. Utöver dessa tillkommer indirekta arbeten såsom materialleverantörer, IT, marknadsföring etc. Vi själva är ett exempel på ett sådant företag.

*) I beräkningen av omsättningen har vi multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Eftersom rutavdraget infördes i mitten på 2007 har vi dubblerat den siffran.

**) Heltidstjänster är uträknat med följande antagande: snittpris:350 kr, årstimmar per person: 1808, administrativ personal:15%. 


Antal köpare

(antal, 2008-2017)

Rut kopare 2007-2017 About Time

Antal köpare av rut-tjänster, där hemstädning fortsätter vara den största tjänsten, har ökat från 730 000 personer till 900 000 st, en ökning med 23%. Den största anledningen till så stor ökning av antalet köpare beror på de nya tjänsterna som infördes 2016 & 2017 (se ruts historia > ). Snittköpet var också det högsta någonsin på drygt 11 430 kr per år.


Antal företag (under arbete, totala antalet korrekt men uppdelningen av företag är ej bekräftad)

(antal, 2009-2017)

Rut saljare 2007-2017 About Time_uppskattning

Antal företag (utförare) som sålde Rut-tjänster under 2017 ökade från 17 900 till 20 400 företag.  Under 2017 var det X flyttföretag, Y IT-företag och Z vitvaruföretag. Om vi undantar dessa företag från den nya Rut-branschen kan vi utläsa att den professionella hemservicebranschen (främst städning och trädgård) bestod av Q företag. Detta är en minskning med cirka 2000 företag jämfört med toppnoteringen år 2014. Detta anser vi vara en naturlig följd av de uppköp och ihopslagningar som görs i hemservice-branschen, men har motverkats något pga fler företag inom trädgårdstjänster.

Det är fortfarande en ovanlig snedfördelning där vi ser väldigt många små bolag och få större bolag. År 2014 gjorde vi en närmare analys av storleken på bolagen och förutspådde att Hemservice-branschen kommer att  efterlikna Lokalvårdsbranschen i fördelningen mellan stora och små bolag (Se Rutbarometern 2014 >) Denna utveckling tror vi kommer att fortgå de närmaste åren.

Snittförsäljningen per företag inom hemservice var X kr, inom flytt Y kr och inom it Z kr.


Rut omsättning 2017 jämfört med 2016 uppdelat per tjänst (Mkr)

 

Rut forsaljning uppdelat i tjanster 2017

Den klart största rut-tjänsten är hemstädning som ökade med 11% 2017 jämfört med året innan, från 6,7 till 7,4 miljarder kronor.  IT-tjänster växte mest och ökade med nästan 500%. Nästan lika stark ökning hade flytt-tjänster som ökade med cirka 330%. Även en traditionell tjänst som trädgård hade en kraftig ökning med 50%, en viss förklaring är att trädgård fick under 2016 flera avdragsgilla tjänster (se ruts historia > ).

Nedan är utvecklingen under året månad per månad för de fyra största tjänsterna.

Hemstadning m rutavdrag 2016 och 2017

 

Tradgard m rutavdrag 2016 och 2017Flyttjanster m rutavdrag 2016 och 2017IT-hjalp m rutavdrag 2016 och 2017


Prognos 2018

2018 är ett valår och rut- och rotavdraget kommer nog vara i fokus även detta val. Eftersom alla partierna, förutom Vänsterpartiet, är generellt positiva till rutavdraget och det har tillförts nya tjänster de senaste åren kommer diskussionen förhoppningsvis handla om hur rutavdraget kan förstärkas ytterligare för att skapa fler jobb. Alliansen har varit tydliga med att de vill höja rutavdraget från dagens 25 tkr till 75 tkr per person och år (läs mer >) så blir det skifte i regeringen kan det bli en mycket kraftig ökning av branschen så snart en sådan förändring är genomförd.

Oavsett valutgång tror vi att det underliggande behovet av hjälp i hemmet, den goda ekonomin och positiva artiklar om rutavdraget effekter på jobbskapande kommer medföra en fortsatt generell ökning av rutbranschen. Vi tror att IT-hjälp kommer ha den enskilt största ökningen.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen