Butler bäst i hemmet

Grevinnan och betjänten
Grevinnan och betjänten

Stockholmare behöver mer tid för skratt slår Ilija Batljan och Carin Jämtin fast på DN Debatt 2010-08-16. Och nog fick vi oss ett gott skratt när vi läste deras artikel, dessvärre av fel anledning.

Batljan och Jämtin låter meddela att de anser att både de som serverar och de som dricker latte skall ha tillgång till vardagstjänster, dvs inte bara den förment lattedrickande övre medelklassen som i Batljan och Jämtins värld idag nyttjar rutavdraget. Hur skall detta då ske? Jo, genom att bygga in ”kollektiva vardagstjänster i SL:s lokaler”. Detta ska vara lösningen på det som upptar vår vardag som tex ”klacka skorna och hämta paket”. Bland de tusentals hushåll som är anslutna till HemQ.se är den överlägset mest efterfrågade tjänsten; städhjälp. Att detta behov utelämnas är alltför genomskinligt. Och fler frågor väcks över detta förslag som tycks vara utformat just över en snabb latte.

Varför utvecklingen av lokaltrafiken på ett osedvanligt krångligt sätt skall inbegripa konsumenttjänster av olika slag i stället för att fokusera på punktliga och trygga transporter är en av dessa frågor.

Vad skall dessa tjänster kosta vore också intressant att få svar på. Utan att ett ord yppas därom står det i artikeln att dessa ”kollektiva vardagstjänster” skall alla, alltså inte bara lattedrickarna, ha råd med.

Varför slopa ett i sämsta fall kostnadsneutralt rutavdrag som styrs av behov och utbud och ersätta det med en central byråkratisk planläggning? Svenska folket köper idag uppskattningsvis ca 500 000 timmars hushållsarbete varje månad. Det handlar alltså inte om att ge stockholmarna tid utan att istället ta stora mängder tid och ge åter en skärva. Det kan misstänkas att det under de, tack vare rutavdraget, sammantaget många miljoner frigjorda timmarna både skrattats och producerats en och annan bebis!

Vad Socialdemokraterna ämnar göra är att slopa ett rutavdrag som gett människor mer tid, frihet, flexibilitet och glädje. Inte att ge människor mer tid. Detta faktum kan inget vackert prat om sommarängar och stränder ändra på. Tillika ämnar de rycka undan mattan för en av de branscher som visat på kraftigast tillväxt under senare år; branschen för hushållsnära tjänster. En egen undersökning som vi gjort bland nära 100 tjänsteföretagare inom denna sektor visar en expansiv och stolt bransch som ger mer tillbaka till statskassan än den kostar. Detta framkommer även i en ny rapport från Företagarna som visar att 18 000 nya jobb skapats i Sverige tack vare rut- och rotavdragen bara det senaste året.

Det är dags att behovet från stressade hushåll, och de jobb som åstadkoms i rut-branschen tas på allvar även av Socialdemokraterna. Istället för att slå knut på sig själva i oviljan att acceptera politiska förslag från sina motståndare borde de fokusera på hur systemet kan utökas och breddas. Att ersätta städhjälp och andra hushållsnära tjänster med en butler i tunnelbanan är inte bara löjeväckande utan rent respektlöst inför en hel bransch och de arbetande familjer som försöker få ihop vardagen. Det går inte att blunda för att butlern skulle göra mest nytta där vardagsbehovet finns – i hemmet.

Butler bäst i hemmet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen