16-12 Faktakoll om Rut i SVTs Historieätarna

SVTs Historieätarna har väckt många frågor gällande sanningsgrad och vinkling av fakta i sitt program om Rutavdraget. Och vad som krävs för att få kallas ”expert” i SVT. Programmet är anmält till granskningsnämnden av den moderata riksdagspolitikern Cecilie Tenfjord-Toftby. Vi har granskat vad SVTs ”expert” i Rut-frågan, Rebecka Bohlin, egentligen säger och vad som är sant och falskt.

1. Inslaget börjar med att sätta en aggressiv ton mot Rut-branschen genom att konstatera att klassamhället består eftersom Rut infördes 2007 (vilka belägg finns för det påståendet?) och skådespelarna ber sedan sin ”Expert” att svara på frågan om vad Rut är för någonting.

Rebecka Bohlin svarar då:
“Ja, Rut är en skattesubvention som kommer 2007 som innebär att den som anlitar någon i sitt hem, städning tvätt eller annan typ av hushållsnära tjänster får dra av halva priset. ”

Faktakoll – halvsant.
Detta är i stort sett korrekt men rutavdraget är egentligen en skattereduktion på arbetskostnaden. Idén är att sänka effekten av skattekilarna och därmed göra det mer attraktivt att köpa tjänsterna från ett företag istället för att göra det själv eller köpa svart. Läs mer på Rutbarometern http://abouttime.se/rutbarometern/rutavdrag-pga-skattekilseffekter/


2. Fråga två till Rebecka var ”Varför Rut kommer just nu” och svaret blev:
“Det är mycket som har hänt på arbetsmarknaden, man har tidigare prövat rotavdrag i bygg-branschen, för att stimulera byggbranschen som är mansdominerad, då säger man varför inte pröva städbranschen som är en kvinnodominerad bransch.”

Faktakoll – halvfalskt.
Detta genomfördes inte främst pga att branschen är kvinnodominerad utan för att ge avlastning åt framförallt barnfamiljer och kvinnor i vardagen. I en motion 2003 skriven av Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson kan läsas “Vi lever i ett samhälle med ett hårt uppskruvat tempo. Vi skall hinna vara yrkesverksamma och göra karriär, vara en god maka, vara bra mammor eller mormödrar, ha ett välskött hem och laga god och näringsrik mat, ta hand om gamla föräldrar, delta i olika aktiviteter och inte minst vara politiskt aktiva för att påverka utvecklingen i samhället. ”Ett annat argument är att det skapar jobb. I Rutbarometern 2016 kan vi konstatera att Rut-branschen motsvarar cirka 13 000 heltidjsobb i direkt sysselsättning, utöver det tillkommer materialleverantörer, IT med mera.

Källa:
http://abouttime.se/rutbarometern/ruts-historia/
http://abouttime.se/rutbarometern/rutbarometern-2016/


3. Fråga tre var “Hur ser min vardag ut som städerska?” och svaret blev:
“Skatteverket gjorde en koll i branschen för några år sedan och dom lägsta lönerna man fann låg på 11 kr…. Det innebär att du måste jaga andra uppdrag, och det stimulerar ju också att du ska hoppa in på olika typer av svartjobb tex här i städbranschen. Ja den vita branschen växer men den svarta växer i takt med den vita därför att de är så nära sammankopplade.”

Faktakoll – falskt.
Angående lön på 11 kronor så kommer från ett uttalande av Pia Bergman, Skatteverket i Sveriges Radio 8/10, 2015 som säger att de hört talas om en lön på 11 kronor i timmen. Men det syftar på nattarbetare, troligen illegala immigranter, i samband med en undersökning av städföretag som upphandlats av privata och kommunala aktörer med stort fokus på lågt pris. Inget som har att göra med Rut-branschen alltså.

Vi pratade med Pia Bergman, Skatteverket 23/12-16 och hon konfirmerade att ”Det har inget att göra med rut-branschen. Rutavdraget minskar ju förekomsten av svart arbetskraft.”

I en enkät genomförd 2012 av Rutbarometern kunde vi konstatera att snittlönen var 116 kr/timme dvs cirka 150 kr/timme inklusive sociala avgifter. Vi kan också via TimeWave, webbaserat affärssystem som omsätter drygt en miljard kronor, konstatera att de största och mest expansiva Rut-företagen har löner i nivå med kollektivavtalen.

Rebecka Bohlin insinuerar också att Rutavdraget skapar svartjobb vilket är direkt felaktigt. Och hon avslutar svaret med att konstatera att den svarta marknaden växer i takt med den vita vilket också är felaktigt. Vi har utifrån Skatteverkets rapporter och statistik kunnat konstatera att svartköpen minskat från cirka 70% år 2007 till under 12% år 2013. Rutavdraget i sig förutsätter ju dessutom ett vitt köp, däremot skulle företagen kunna fuska genom att inte betala skatt eller på annat sätt utföra brottsliga handlingar. Fördelen med Rutavdraget är ändå att det är mycket enklare för Skatteverket att följa upp och kontrollera ett Rut-företag pga den information som Rut-företagen tvingas lämna i samband med begäran av rutavdrag.Källa:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6273656
http://abouttime.se/rutbarometern/rut-svart-pa-vitt/
https://www.skatteverket.se/download/18.71004e4c133e23bf6db8000109148/1359706121852/rapport201101.pdf


4. ”Experten” Rebecka Bohlin insinuerar också att jobbet är stressigt och att städarna inte trivs med sitt jobb.

Faktakoll – mest falskt.
Detta är tvärtemot vad forskarna Vesa Leppänen och Lars Dahlberg kom fram till. I DN Debatt 2012-12-18, trivs nio av tio Rut-arbetare på sitt jobb. De intervjuade menar att det bästa är att få hjälpa andra människor och få uppskattning för det de gör, självbestämmande och flexibilitet. Det sämsta är pigdebatten som de intervjuade anser är felaktig och nedlåtande och bidrar till att skapa en dålig arbetsmiljö. Något som bör vara en tankeställare för SVT.

Källa: http://abouttime.se/2012/12/18/9-av-10-trivs-med-rut-men-inte-pigdebatt/

Programmet Historieätarna och SVT bidrar alltså med falsk och mycket vinklad Rut-information. Att dessutom kalla en person ”expert” när denne i själva verket använder Trump-metoder för att få genom sin vinkling av rut-branschen är anmärkningsvärt och drar ned på SVTs trovärdighet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen