2015

Informationen är baserad på data från Skatteverket samt analys av About Time.


Rutbranschens utveckling

(Mkr, 2008-2014)

Rutbranschens utveckling
Rutbranschens utveckling

Rut-branschen fortsatt att öka kraftigt under 2014 och omsättningen ökade med drygt 1 miljard kr till 6,7 miljarder kr*. Tillväxttakten fick förnyad fart och ökade till 21% jämfört med 16% året innan.

Antal företag som ansökte om rutavdrag år 2014 var 18 277 stycken, en ökning med 5%.

Branschen ger direkt sysselsättning till cirka 12 000 heltidstjänster **. Utöver dessa tillkommer indirekta arbeten såsom materialleverantörer, IT, marknadsföring etc. Vi själva är ett exempel på ett sådant företag.

*) I beräkningen av omsättningen har vi tagit Rutavdraget gånger två samt lagt på 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

**) Heltidstjänster är uträknat med följande antagande: snittpris:340 kr, årstimmar per person: 1808, administrativ personal:15%. 


Antal köpare

(antal, 2008-2014)

Antal köpare av rut-tjänster, såsom hemstädning, har ökat med cirka 66 000 personer år 2014 jämfört med 2013 och var under året 616 250 stycken. Snittköpet var cirka 11 000 kr per år (varav cirka 5 000 kr rutavdrag).

Antal köpare av rut
Antal köpare av rut

De län där rut-tjänster ökar mest

(Procenten visar ökning 2014 jmf med 2013)

De län där intresset har ökat mest att köpa hemstädning och andra rut-tjänster är Blekinge och Kronobergs län som båda hade en ökning på 26%.

1 Blekinge län 26,2%
2 Kronobergs län 26,1%
3 Hallands län 22,6%
4 Skåne län 22,6%
5 Östergötlands län 22,1%
6 Västra Götalands län 21,9%
7 Jönköpings län 21,8%
8 Stockholms län 21,3%
9 Gotlands län 20,9%
10 Örebro län 19,8%
11 Norrbottens län 19,4%
12 Dalarnas län 19,2%
13 Kalmar län 18,5%
14 Uppsala län 17,9%
15 Västmanlands län 17,2%
16 Jämtlands län 16,7%
17 Värmlands län 16,2%
18 Västernorrlands län 15,5%
19 Västerbottens län 13,4%
20 Södermanlands län 13,0%
21 Gävleborgs län 9,5%

 


Trendanalys 2015

Under år 2015 tror vi på en fortsatt tillväxt i branschen pga det underliggande behovet hos hushållen att få avlastning i hemmet och en fortsatt högre acceptans och intresse att köpa dessa tjänster. Det är även fortsatt bra tryck på svenska ekonomin som även gynnar Rut-branschen och intressant är också det inte bara är fler hushåll som köper tjänster utan de köper även mer både av Rut-tjänster och andra närliggande tjänster såsom matkassar.

Osäkerheten för branschen ligger i den nuvarande Regeringens (läs Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet) intresse att sänka maxbeloppet för Rutavdraget. Skulle så bli fallet bedömer vi dock de direkta konsekvenserna som små, däremot är det en olycklig och mycket onödig signal att denna bransch är mindre värd än tex Rot-branschen. Det är också direkt uppseendeväckande vilka argument som används av Regeringen för en halvering av maxbeloppet, långt ifrån en vetenskaplig grund vilka konsekvenserna blir för jobben samt avlastningen för hushållen.

Vi hoppas att Miljöpartiet vågar stå på sig och slåss för en utökning av rutavdraget som de gick till val på, men de har hittills hållit en mycket låg profil i frågan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen