2013

Rutbarometern 2013

Nedan information baseras på statistik från Skatteverket, information från allabolag.se samt analys av About Time AB.


Rutbranschens utveckling 2008-2012_300
Rutbranschens utveckling 2008-2012

Rutbranschens utveckling

(Mkr, år 2008-2012)

Branschen fortsätter visa en stark utveckling, även om ökningstakten har minskat något . När vi jämför 2012 med 2011 ser vi att omsättningen ökat med nästan exakt 1 miljard kronor, en ökning med 26%. Under samma period tillkom cirka 2000 företag som har ansökt om rutavdrag. En utveckling mycket lik den året innan.

Det blåa fältet visar dominanterna i branschen, Hemfrid och Homemaid, som år 2012 stod för 10% av branschens totala omsättning. Trenden år 2012 är fortsatt att branschen som helhet växer fortare än dessa två bolag. De övriga 90% består år 2012 av nästan 17000 företag, varav merparten är enmans och småföretag.

Trendanalys 2013: Vi tror att branschen kommer att fortsätta öka även under år 2013 även om ökningstakten kommer att avta. Dock är det svårt för alla etablerade företag att öka i takt med branschen eftersom tillströmningen av nya företag är så hög.

I denna beräkning har vi tagit Rutavdraget gånger 2 plus lagt på 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Vi har också använt ett schablonavdrag för Hemfrids och Homemaids siffror på 15% av deras omsättning som antagande av övrig verksamhet förutom Rut-försäljning.


Snittförsäljning rut per år och företag 2010-2012_300
Snittförsäljning rut per år och företag 2010-2012

Företagens snittförsäljning per år

(Kr, år 2010-2012)

De röda staplarna visar företagens snittförsäljning när vi delar branschens omsättning med totala antalet företag som har ansökt om rutavdrag. Snittförsäljningen har ökat till knappt 300 000 kr år 2012.

Då många företag inte har Rut-tjänster som sin huvudverksamhet är det intressantare att titta på de gröna staplarna som visar de så kallade ”Rut-nischade” företagen. Deras omsättning visar på en ökningstakt av 11% i snitt och passerade år 2012 en snittförsäljning på 0,8 Mkr. Detta kan jämföras med det största företagets försäljning år 2012, Hemmiljö, på drygt 300 Mkr.

Trendanalys 2013: Då tröskeln är låg för nya företag att start Rut-företag kommer det alltid att finnas många nya företag med låg omsättning. Vi tror att snittföretagets omsättning kommer fortsätta öka pga den underliggande tillväxten i branschen men också pga att hopslagning, uppköp och konkurser kommer att börja bli alltmer märkbara under år 2013 vilket kommer bana väg för allt större företag även under de två stora.

Definitionen av Rut-nischade företag bygger på Skatteverkets undersökning från år 2011. Se Rutbarometern 2012. Vi har antagit att dessa står för 57% av omsättningen år 2012 och är drygt 3300 till antalet.


Kundernas snittköp Rut per år_2008-2012_300
Kundernas snittköp av Rut-tjänster per år 2008-2012

Kundernas snittköp per år

(Kr, år 2010-2012)

Varje kund köper ett större värde av Rut-tjänster, år 2012 köptes det i snitt för 9900 kr (enligt definitionen av omsättning ovan). Erfarna köpare utökar gärna sina köp till fler tillfällen och mer tjänster. I grafen som visar kundernas genomsnittliga köp dras denna ned av nytillkomna köpare som i snitt köper mindre per år. Att det genomsnittliga köpet gick ned från 2008 till 2009 förklaras troligen av att det redan fanns vana kunder som gick över till att köpa med rutavdrag år 2008 och när sedan nya kunder tillfördes marknaden gick snittköpet ned. Sedan dess är trenden stigande och har ökat extra mycket under år 2012, som har ett snittköp som är drygt 6% högre än år 2011.

(Till viss del förklaras även ökningen av ökande priser.)

Trendanalys 2013: Vi tror trenden med större snittköp kommer att hålla i sig då kunderna vänjer sig att köpa tjänster och utbudet växer. Det som dessutom inte är med i denna statistik är kringtjänsternas framfart som inte ger rutavdrag, det kan tex vara närliggande såsom beskärning av träd eller “egna branscher” såsom matkassar.

 

 

Ett svar på ”2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen