2019

Rutbarometern 2019

Sammanställning och analys av About Time AB baserat på rut-statistik från främst Skatteverket.


Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 5 september, 2019 samt tidigare statistik som vi sedan analyserat, bearbetat och sammanställt.

Rut-försäljning* jan-aug 2019 jmft med 2018 2017 & 2016 (Mkr)  +11%

Under perioden jan t.o.m. augusti 2019 ökade den totala Rut-försäljningen med 11% jämfört med samma period förra året. Det var nära att vi fick en ny rekordmånad i  juli men det är fortsatt januari som innehar rekordet. Juli månad var ändå 16% starkare än förra året och augusti låg 12% högre.

Nedan är utvecklingen under året månad per månad för de sex största tjänsterna : hemstädning, trädgårdstjänster, flyttjänster, it-tjänster, barnpassning och reparation av vitvaror. IT-tjänster ökar mest – jämfört med januari-augusti förra året är ökningen 36%. Omsättningen för it-tjänster under 2019 är hittills 129 Mkr. Detta är lågt jämfört med rut-dominanten hemstädning som hittills under 2019 har omsatt  5 900 Mkr och har fortsatt öka med cirka 10%.

Topplista ökning jan-aug 2019 jämfört med 2018 (omsättning* jan-aug 2019):
It-tjänster                        36%  (  129 Mkr)
Trädgård                        19%  (1 042 Mkr)
Flytt                                11%  (   692 Mkr)
Reparation av vitvaror   11%   (    54 Mkr)
Hemstädning                 10%   (5 881 Mkr)
Barnpassning                 1%    (     81 Mkr)

*) I beräkningen av omsättning har vi multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.


Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket april, 2019 samt tidigare statistik som vi sedan analyserat, bearbetat och sammanställt.

Kvartal 1:Rut-försäljning* jan-mars 2019 jmft med 2018 2017 (Mkr)  +12%

Under kvartal 1 ökade den totala Rut-försäljningen med 12%. Januari månad är den bästa enskilda månaden någonsin i Rut-historien med 1 175 Mkr och var 22% bättre jämfört med januari, 2018. Februari var något lägre än samma månad förra året och mars visade 14% ökning.

Nedan är utvecklingen under året månad per månad för de sex största tjänsterna under första kvartalet 2019 jämfört med tidigare år : hemstädning, trädgårdstjänster, flyttjänster, it-tjänster, barnpassning och reparation av vitvaror. Hemstädning är fortsatt dominerande med 76% av omsättningen av rut.


Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 9 januari, 2019 och från historiska data som vi analyserat, bearbetat och sammanställt.

Rutbranschens utveckling

(Mkr, 2007-2018)

Rut försäljning 2007-2018_About Time

 

Grafen visar Rut-branschens omsättning* från år 2007 t.o.m. år 2018 och procentsiffrorna visar tillväxtökningen jämfört med året innan.

Branschen omsatte år 2018 cirka 11,1 miljarder kronor vilket är en ökning med 9% jämfört med året innan (10,2 miljarder).

Jämfört med det första året med rutavdrag, år 2007, är det en ökning med 2 000 %.

Branschen ger direkt sysselsättning till minst 19 000 heltidstjänster **. Utöver dessa tillkommer indirekta arbeten såsom materialleverantörer, IT, marknadsföring etc. Vi själva är ett exempel på ett sådant företag.

*) I beräkningen av omsättningen har vi multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Eftersom rutavdraget infördes i mitten på 2007 har vi dubblerat den siffran.

**) Heltidstjänster är uträknat med följande antagande: snittpris: 350 kr, årstimmar per person: 1808, administrativ personal:15%. 


Antal köpare

(antal, 2008-2018)

Rut köpare 2007-2018_About Time

Antal köpare av rut-tjänster, där hemstädning fortsätter vara den största tjänsten, har ökat från 900 000 personer till 970 000 st, en ökning med 8%.


Antal företag 

(antal, 2009-2018)

 

Rut utförare 2007-2018_About Time

Antal företag (utförare) som sålde Rut-tjänster under 2018 ökade från 20 400 till 21 100 företag.

Det är fortfarande en ovanlig snedfördelning där vi ser väldigt många små bolag och få större bolag. År 2014 gjorde vi en närmare analys av storleken på bolagen och förutspådde att Hemservice-branschen kommer att  efterlikna Lokalvårdsbranschen i fördelningen mellan stora och små bolag (Se Rutbarometern 2014 ) Vi tror att det inom hemstäd kommer ske flera ihopslagningar och uppköp vilket kommer ge fler större företag och i slutändan färre företag. Ökningen av antalet företag 2017 och 2018 beror främst på företag inom de nya rut-tjänsterna som flytt och It.


Rut köpbelopp per län

(SEK)

Köp rut per län 2018 jmft med 2017_About Time

 

Den största ökningen av rut-tjänster 2018 jämfört med 2017 skedde i Jämtland som ökade med 20%. Västernorrland och Blekinge hade också en mycket stark ökning jämfört med rikssnittet på 9%.

Stockholm hade den minsta ökningen men står å andra sidan för knappt 40% av de totala rut-köpen. Stockholm, Skåne och Västra Götaland står tillsammans för 2/3 av köpen.

*) I beräkningen av köpbelopp har vi multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.


Rut omsättning 2018 jämfört med 2017 och 2016 uppdelat per tjänst (Mkr)

Rut försäljning 2016-2018 uppdelat per tjänst_About Time

Den klart största rut-tjänsten är hemstädning som ökade med 10% 2018 från 7,4 miljarder kronor 2017 till 8,1 miljarder kronor.  IT-tjänster växte mest och ökade med 48%.

Nedan är utvecklingen under året månad per månad för de sex största tjänsterna: hemstädning, trädgårdstjänster, flyttjänster, it-tjänster, barnpassning och reparation av vitvaror.

 

Hemstädning med Rut 2016-2018

Trädgård med Rut 2016-2018

Flytt med rut 2016-2018

IT tjänster med rut 2016-2018

Barnpassning med rut 2016-2018

Reparation vitvaror med rut 2016-2018

 


Prognos 2019

Än (2019-01-13) har vi ingen klar regering men både i M och KDs liggande budget för 2019 och i överenskommelsen mellan C, FP, MP och S är det bestämt att rutavdraget ska tripplas från 25tkr till 75tkr per person och år. Detta är givetvis bra för branschen och tillsammans med det underliggande behovet tror vi på en fortsatt positiv utveckling flera år framåt.

Politikerna är även inne på att bredda med fler rut-tjänster vilket tidigare har visat att även de traditionella rut-tjänsterna, som hemstädning, dras med i en ökad efterfrågan och bidrar troligen också till nya kundsegment.

Vi tror också att det kommer bli enklare för konsumenterna att boka direkt över internet vilket bör gynna en utökad marknad.

Ovan positiva faktorer tror vi med råge kommer motverka en nedgång som kan vara risken i en annalkande lågkonjunktur.

 

Rulla till toppen