18-09 Riksdagspartiernas Rut och Rot förslag september, 2018

 

Partierna om rut och rot_About Time_2018-09-02

Inför valet 2018 vill Allianspartierna (Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna) tredubbla rutavdraget från nuvarande nivå på 25 tkr till 75 tkr. (Regeringen sänkte detta belopp från 50 tkr till 25 tkr 2016-01-01.) Sverigedemokraterna vill höja rutavdraget till 50 tkr för personer under 65 år och till 100 tkr för personer över 65 år.

Allianspartierna vill också utöka rutavdraget med fler tjänster som t.ex. tillsyn av hem vid resa eller frånvaro, tvätt av kläder som sker utanför hemmet, hämtning och lämning av återvinning, och bortforsling av trädgårdsavfall. De vill också utreda en höjningen av avdragsrätten för äldre samt utöka med ännu fler tjänster för desamma. (se även Alliansens förslag från juni, 2017)

Miljöpartiet är positiva till att utöka en stimulering av tjänstesektorn, och det kan även ske utanför rutavdraget genom ett “hyberavdrag” som riktar in sig på reparationstjänster och hyra av produkter.

Socialdemokraterna ligger lågt och presenterar inga nya förslag och Vänsterpartiet vill fortfarande avskaffa både rut & rot.

Uttalande från ansvariga riksdagsledamöter:

Annika Qarlsson, Centern, Arbetsmarknadsutskottet
”Rut och Rot är som tre i ett – skapar jobb, underlättar vardagslivet och höjer skattemoralen – vad mer kan man begära av en politisk reform!”

Larry Söder, Kristdemokraterna, Skatteutskottet
”Rut och Rot behöver utvecklas för att skapa fler jobb i framtiden”

Said Abdu, Liberalerna, Näringsutskottet
”Rut och Rot har skapat många nya vita jobb och framförallt rut är ett vanligt första jobb för många nyanlända och arbetssökande med kort utbildning. RUT-avdraget har ökat företagandet bland kvinnor och utlandsfödda och det har givit många, särskilt barnfamiljer och pensionärer, hjälp i vardagen och ökad makt över sin egen tid.”

Rasmus, Ling, Skatteutskottet, Miljöpartiet
”Vi vill fortsätta stimulera tjänstesektorn och tycker det är viktigt att det skapas nya jobb. Vi vill införa hyberavdrag som ska ge lägre skatt för hushåll när de reparerar saker eller hyr produkter istället för att köpa, eller när de köper tjänster för att sälja vidare sina begagnade saker.”

Helena Bouveng, Moderaterna, Skatteutskottet
”Vi kan konstatera att Rut-reformen har varit en mycket lyckosam reform då många som står lite längre från arbetsmarknaden har fått sitt första jobb. Vi tror att vi behöver flera sådana livschanser.”

Peter Persson, Socialdemokraterna, Skatteutskottet
”Det finns inga ambitioner att expandera systemet med Rut och Rot.”

Sverigedemokraternas hemsida:
“Sverigedemokraterna ser positivt på RUT-avdraget som har skapat arbetstillfällen i berörda sektorer. Vi vill därför utvidga RUT-avdraget till samtliga tjänster som utförs i eller i anslutning till hemmet, dock med vissa undantag.”

Momodou Malcolm Jallow, Vänterpartiet, Skatteutskottet
“Vi vill avskaffa såväl Rut som Rot. Vad gäller Rot går vi lite försiktigare fram och föreslår ett halverat tak 2019, för att avskaffa hela reformen från och med 2020 och framåt.”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen