20-03 Covid-19 / Corona

Uppdaterad 2020-03-22

På denna sida försöker vi samla information kopplade till det aktuella läget med avseende på covid-19 (corona).

Då vi har begränsade resurser att hålla oss uppdaterade rekommenderar vi fortsättningsvis Företagarnas sida om råd och stöd angående Corona »

Karensdag slopad

Fr.o.m. den 11 mars t.o.m. den 31 maj (för närvarande) så slopas karensdagen. Detta innebär att den anställde från dag 1 kan vara hemma med sjukpenning. Staten tar kostnaden för denna dag som alltså inte belastar dig som arbetsgivare. Anställda kommer så fort beslut är fattat att kunna söka ersättning hos försäkringskassan.

Företag slipper betala sjuklön

Enligt regeringens förslag skall staten ta hela sjuklönekostnader för anställda (och egenföretagare med f-skattsedel) upp till dag 14 under april och maj.

Försäkringskassan uppdaterar sin information här »

Slopat krav på sjukintyg

Enligt regeringens förslag så slopas kravet på läkarintyg upp till 14:e sjukdagen vilket innebär att ni som arbetsgivare ej heller behöver kräva in något sådant. Slopat läkarintyg gäller alla sjukdomar, alltså inte enbart covid-19.

Försäkringskassan uppdaterar sin information här »

Skjut upp skatteinbetalning

Enligt liggande förslag från regeringen kommer man kunna söka uppskov upp till ett år med betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt under tre månader för perioden januari till september. Lagen föreslås träda i kraft den 7 april och först då kan man ansöka enligt de nya reglerna. Räntan på beloppet skall enligt förslaget vara 6,6% på beloppet.

På Skatteverkets sida kan ni läsa mer och hämta hem ansökningsblanketter »

Bra artikel hos Företagarna finns här »

Kortidsarbete/korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att den anställde permitteras (friställs) 20, 40 eller 60% av ordinarie arbetstid. Staten tar den största delen av kostnaden för den tid den anställde inte arbetar som maximalt kan tappa 7,5% av sin inkomst.

Stödet omfattar inte:

• Nyanställda (måste varit avlönade minst tre månader före Tillväxtverkets godkännande.
• Anställda som tillhör arbetsgivarens familj.
• Anställda som får stöd från Arbetsförmedlingen.


Exempel på kostnadsfördelning vid deltidspermittering. Bildkälla: Tillväxtverket.

För korttidspermittering skall det finnas stöd för det i centrala eller lokala kollektivavtal (Fastighets och Kommunal har idag stöd för detta, se nedan), alternativt skall skriftligt avtal finnas med minst 70% av de anställda. Likaså måste man innan korttidspermittering som arbetsgivare ha använt sig av andra åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna, som t.ex. uppsägning av personal som inte är verksamhetskritisk.

För er med kollektivavtal (med stöd för korttidspermittering) gäller att ni skall informera och kalla till förhandling (MBL) innan korttidspermittering. Detta kan ni göra redan nu.

Har ni inte kollektivavtal måste överenskommelse om deltidspermittering ingås med minst 70% av era anställda inom samma driftsenhet. Det är enbart anställda som skulle kunna omfattas av deltidspermittering som ni behöver komma överens med. T.ex. har ni 10 anställda inom en driftsenhet som skall deltidspermitteras så måste 7 av dessa gå med på överenskommelsen.

Nedsättningen av arbetstiden skall vara densamma för alla anställda inom samma driftsenhet. Detta innebär att om ni sänker arbetstiden med t.ex. 40% skall detta gälla för alla och ger följande anställningsgrader:

• Anställd på 100% → ny anställningsgrad = 60%
• Anställd på 90% → ny anställningsgrad = 54%
• Anställd på 80% → ny anställningsgrad = 48%
• Anställd på 60% → ny anställningsgrad = 36%
• Anställd på 50% → ny anställningsgrad = 30%

Ansökan öppnar 7 april och omfattar perioden från den 16 mars och sex månader framåt (med möjlighet till förlängning 3 månader). Ansökan (ännu ej möjligt att ansöka) sker via Tillväxtverket (där ni finner mycket bra information samlad om korttidspermittering »)

Almega har den 17 mars tecknat avtal om korttidsarbete med Fastighets omfattande bl.a. städföretagen och den 19 mars med Kommunal. Det tycks nu alltså som att de stora avtalsparterna för städbranschen har stöd för korttidspermittering. Vänd er till er avtalspart för mer information!

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.

Bra samlad information från Företagarna »

Regeringens information finns här »

Bra länkar:

Regeringens informationssida rörande corona »

Skatteverket om anställda av skatteinbetalning »

Försäkringskassans information relaterat till corona »

Verksamt (samlad myndighetsinformation) »

Svenska näringslivs samlade artiklar kring corona »

Företagarna om corona »

Rulla till toppen