18-12 M och KDs rut och rotförslag klubbade av riksdagen, 12 dec-18

Riksdagen beslutade att stödja Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion och detta innebär fölljande förändringar inom rut & rot:

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 75 000 kronor för ett beskattningsår, att den särskilda begränsningen av skattereduktionen för RUT-tjänster tas bort samt att skattereduktionen för ROT-tjänster högst får uppgå till 50 000 kronor och som träder i kraft den 1 juli 2019, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att bredda antalet tjänster som berättigar till RUT- avdrag, såsom tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro, tvätt av kläder, flytt av bohag inom samma bostad, hämtning av trädgårdsavfall och plantering av växter i trädgården samt om att se över ett mer generöst RUT-avdrag för äldre, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Moderaterna och Kristdemokraterna har baserat detta på Alliansens förslag från 2017.

Se Riksdagens beslut 2018-12-12 >

För hela budgetmotionen: “Sverige ska hålla ihop – reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt” Motion 2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Rulla till toppen