Användarvillkor Aj Produkter

Användarvillkor

När du begär offerter via vår bokningstjänst är det sedan upp till dig och av dig valt företag att ingå ett avtal för utförande av tjänst. Aj Produkter AB eller About Time Tools AB (som driver bokningstjänsten) tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna tjänster.

Insamling och behandling av personuppgifter

När du använder bokningstjänsten och begär offerter så sparas personuppgifter både av Aj Produkter AB, About Time Tools AB och de tjänsteföretag du begärt offerter av. Uppgifterna behandlas av respektive part under varsitt åtskilt ansvar.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna inhämtas för att kunna driva och administrera bokningstjänsten och de offertförfrågan som du initierar. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling. Detta gäller Aj Produkter AB, About Time Tools AB och dess samarbetspartners, samt de företag av vilka du begärt offerter.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Uppgifterna lagras så länge som det anses nödvändigt för att utföra ändamålen enligt ovan.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan. Sådana parter utgörs då av leverantörer av tjänster nödvändiga för drift, underhåll, marknadsföring och utskick via SMS och e-post.

Rättigheter och Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Kontakta respektive part som är aktuell för ditt önskemål.
Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.

Rulla till toppen